close

ეს საინტერესოა

ეს საინტერესოამედიცინა

სამკურნალო საშუალებების მომზადება სახლის პირობებში

 სამკურნალო საშუალებების მოსამზადებლად, აუცილებელია, ნედლეულის წინასწარ დაქუცმაცება. ვინაიდან, მცირე ნაწილაკებისაგან მოქმედი ნივთიერებები უფრო სწრაფად და სრულად მიიღება. ჩვეულებრივ, ფოთლების ყვავილებისა და ბალახის ნაწილების ზომები არ უნდა აღემატებოდეს 5მმ-ს, ღეროები,ქერქი, ფესვები – 3 მმ-ს. თესლები – 0,5 მმ-ს.

ფოთლებს, ბალახსა და ქერქს ჭრიან წვრლ ნაწილაკებად მაკრატლით, ფესვები და ფეხურები იჭრება დანით ან ნაყავენ სანაყში. ნაყოფსა და თესლებს – ხელით წისქვილებში ან ტოვებენ მთლიანს.

მრავალკომპონენტიანი სამკურნალო საშუალებებების მომზადებისას, თითოეულ შემადგენელ ნაწილს აქუცმაცებენ ცალ-ცალკე, შემდეგ მას წონიან ან ზომავენ იმ მოცულობით, რაც პროპორციულადაა მითითებული. ბოლოს კი, მთ სუფთა ქაღალდზე და მინის ჭურჭელში ურევენ.

ცხელი ხერხით სამკურნალო საშუალებების მისაღებად იყენებენ ემალის, მინის, ფაიფურის ან კერამიკის ჭურჭელს, რომელიც მკვრივად უნდა დაიხუროს ხუფით, სხვა მეტალთან რეაქციის თავიდან ასაცილებლად. მზა საშუალებების გადასაწურად უნდა ვისარგებლოთ დოლბანდით.

 

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
დედამიწაეს საინტერესოამედიცინა

მდედრი კოღო – კაცობრიობის ნახევრის დაღუპვის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი

იცით თუ არა, რომ:

მამრი კოღოები ადამიანებს არ კბენენ, ისინი ყვავილის ნექტრით იკვებებიან;

ადამიანის არსებობის ისტორიაში, მდედრი კოღოს კბენის შედეგად, ჯამში, დაახლოებით, 48 მილიარდი ადამიანი დაიღუპა;

საშუალოდ, ყოველ 12 წამში თითო ადამიანი სწორედ კოღოს კბენის მიზეზით იღუპება;

კოღოები პოტენციური მომაკვდინებელი დაავადებების გაამტანები არიან, მაგალითად, მალარიის, ზიკას ვირუსის, ენცეფალიტის,  ყვითელი ციების და ა.შ.

კოღომ ადამიანების ამორჩევა იცის, ამის მიზეზი კი – გენებია,  ყველაზე მიმზიდველი – პირველი  ჯგუფის სისხლის მქონე ადამიანები არიან. აგრეთვე, კოღოებს განსაკუთრებით იზიდავთ ფეხმძიმე ქალები;

საინტერესოა, რომ კოღოებს აგრეთვე ძალიან უყვართ ლუდის მოყვარული ადამიანების კბენა.

 

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა“

 

 

 

სრულად ნახვა
დედამიწაეს საინტერესოამედიცინა

მდედრი კოღო – კაცობრიობის ნახევრის დაღუპვის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი

იცით თუ არა, რომ:

მამრი კოღოები ადამიანებს არ კბენენ, ისინი ყვავილის ნექტრით იკვებებიან;

ადამიანის არსებობის ისტორიაში, მდედრი კოღოს კბენის შედეგად, ჯამში, დაახლოებით, 48 მილიარდი ადამიანი დაიღუპა;

საშუალოდ, ყოველ 12 წამში თითო ადამიანი სწორედ კოღოს კბენის მიზეზით იღუპება;

კოღოები პოტენციური მომაკვდინებელი დაავადებების გაამტანები არიან, მაგალითად, მალარიის, ზიკას ვირუსის, ენცეფალიტის,  ყვითელი ციების და ა.შ.

კოღომ ადამიანების ამორჩევა იცის, ამის მიზეზი კი – გენებია,  ყველაზე მიმზიდველი – პირველი  ჯგუფის სისხლის მქონე ადამიანები არიან. აგრეთვე, კოღოებს განსაკუთრებით იზიდავთ ფეხმძიმე ქალები;

საინტერესოა, რომ კოღოებს აგრეთვე ძალიან უყვართ ლუდის მოყვარული ადამიანების კბენა.

 

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა“

 

 

 

სრულად ნახვა
ეს საინტერესოამსოფლიოპოლიტიკა

სახელმწიფოს მოწყობის ძირითადი ფორმები და თავისებურებები

 სახელმწიფოს, მოწყობის ფორმის მიხედვით, ძირითადად, ყოფენ მარტივ და რთულ სახელმწიფოებად.

მარტივ სახელმწიფოებს ასევე მოიხსენებენ როგორც უნიტარულ სახელმწიფოს. ამ ტიპის სახელმწიფოში არსებობს მთელი ქვეყნისთვის საერთო ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოები. ქვეყანა იყოფა ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ  ერთეულებად, რომლებსაც ცალ-ცალკე არ აქთ სახელმწიფოს ძირითად ნიშნები. ამ ტიპის სახელმწიფოებია, მაგ: საფრანგეთი, ავსტრია, უნგრეთი, ბელგია და ა.შ.

რთული ანუ ფედერაციული სახელლმწიფოები დაყოფილი არიან გარკვეული მეტი თუ ნაკლები დამოუკიდებლობის მქონე სახელმწიფოებრივ ერთეულებად.

ფედერაციაში შემავალ  თითოეულ წევრ სახელმწიფოს აქვს მმართველობის ორგანოები, რომლებიც მოქმედენემ შესაბამის ტერიტორიაზე, მაგრამ, საბოლოოდ, ემორჩილებიან მთელი ქვეყნის უმაღლეს ორგანოებს. ფედერაციული სახელმწიფოს მოდელებია – აშშ, კანადა, შვეიცარია და სხვა.

ფედერაციისგან განასხვავებენ კონფედერაციას. კონფედერაცია ეწოდება სახელმწიფოთა კავშირს. ამ დროს სახელმწიფოთა საქმიანობა ერთიანდება ერთ ან რამდენიმე დარგში. მაგალითად, სამხედრო-საფინანსო კუთხით.

 

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა”

 

სრულად ნახვა
ეს საინტერესოაპოლიტიკა

სახელმწიფოს მოწყობის ძირითადი ფორმები და თავისებურებები

 სახელმწიფოს, მოწყობის ფორმის მიხედვით, ძირითადად, ყოფენ მარტივ და რთულ სახელმწიფოებად.

მარტივ სახელმწიფოებს ასევე მოიხსენებენ როგორც უნიტარულ სახელმწიფოს. ამ ტიპის სახელმწიფოში არსებობს მთელი ქვეყნისთვის საერთო ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოები. ქვეყანა იყოფა ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ  ერთეულებად, რომლებსაც ცალ-ცალკე არ აქთ სახელმწიფოს ძირითად ნიშნები. ამ ტიპის სახელმწიფოებია, მაგ: საფრანგეთი, ავსტრია, უნგრეთი, ბელგია და ა.შ.

რთული ანუ ფედერაციული სახელლმწიფოები დაყოფილი არიან გარკვეული მეტი თუ ნაკლები დამოუკიდებლობის მქონე სახელმწიფოებრივ ერთეულებად.

ფედერაციაში შემავალ  თითოეულ წევრ სახელმწიფოს აქვს მმართველობის ორგანოები, რომლებიც მოქმედენემ შესაბამის ტერიტორიაზე, მაგრამ, საბოლოოდ, ემორჩილებიან მთელი ქვეყნის უმაღლეს ორგანოებს. ფედერაციული სახელმწიფოს მოდელებია – აშშ, კანადა, შვეიცარია და სხვა.

ფედერაციისგან განასხვავებენ კონფედერაციას. კონფედერაცია ეწოდება სახელმწიფოთა კავშირს. ამ დროს სახელმწიფოთა საქმიანობა ერთიანდება ერთ ან რამდენიმე დარგში. მაგალითად, სამხედრო-საფინანსო კუთხით.

 

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა”

 

სრულად ნახვა
ეს საინტერესოაფსიქოლოგია

ტემპერამენტი და ოთხი სხვადასხვა ტიპის ადამიანი

ტემპერამენტის მიხედვით განასხვავებენ ოთხი ტიპის ადამიანებს:

სანგვინიკური  ტიპის ადამიანი მოძრავი, ცოცხალი, ემოცური და მგრძნობიარეა. გამოირჩევა უდარდელობითა და ხალისიანობით. ახასიათებს მოქმედების სისწრაფე, ემოციების თავშეუკავებელი გამოხატვა და ჟესტიკულაცია.  სანგვინიკებს შუძლიათ ცხოვრებაში დაინახვონ უფრო მეტი პოზიტიური, ვიდრე ნეგატიური.

ქოლერიკული ტიპის ადამიანები ფეთქებადი და ფიცხი ხასიათის  პიროვნებები არიან. ახასიათებთ სწრაფი მოძრაობები, ემოციური აღგზნებადობა, მტკიცე და ხანგრძლივი გრძნობები. გამოირჩევიან მბრძანებლობით, არ უყვართ მორჩილება და ადვილად ბრაზდებიან. სანგვინიკური ტიპებისგან განსხვავებით, ქოლერიკული ტემპერამენტის ადამიანები ცხოვრებაში უფრო მეტ ცუდს ხედავენ,  ვიდრე კარგს.

ფლეგმატიკური  ტემპერამენტი ადამიანებს ახასიათებთ დინჯი, აუჩქარებელი მოძრაობები. არიან გულცივები და გულგრილები, რომლებიც გარეგნულად გრძნობებს არ გამოხატავენ. იშვიათად ბრაზდებიამ, თუმცა გაბრაზების შემთხვევაში, ძნელად წყნარდებიან. მიდრეკილები არიან დადებითი, სასიამოვნო ემოციებისაკენ.

მელანქოლოკური  ტემპერამენტის ადამიანებს ახასიათებთ აუჩქარებელი, დინჯი, მოდუნებული მოძრაობები. გრძნობების გარეგან გამოხატვაში არიან თავშეკავებულნი. ძირითადად, განწყობილი არიან პესიმისტურად, რადგან ცხოვრებისგან უფრო მეტ ცუდს მოელიან. ამ ტიპის ადამიანები უფრო მეტად ჩაკეტლები არიან და ეტანებიან მარტოობას. არ უყვართ სხვებთან კონტაქტი და მიდრეკილნი არიან უსიამოვნო გრძნობებისადმი.

 

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
ეს საინტერესოასოფლის მეურნეობა

როგორ მზადდეება საუკეთესო ხარისხის ხაჭო?

შინაურ პირობებში ასე დაამზადებთ ხაჭოს:

ახლადმოწველილი რძე გააჩერეთ 5-6 საათი. თუ არ გსურთ, ხაჭო ცხიმიანი გამოვიდეთ, ნაღები მოხადეთ. შემდეგ, რძე შეათბეთ ახალმოწველილის ტემპერატურამდე და გაურიეთ ორი სუფრის კოვზი მაწვნის დედა, კარგად მოურიეთ და შეფუთეთ თბილი ქსოვილით. 8-10 საათის შემდეგ რძე შედედდება. შედედებული რძე დანით ან კოვზით დაყავით 3-4 სმ სიდიდის უჯრედებად. შედგით ნელ ცეცხლზე (ქვაბის ქვეშ აუცილებლად დადგით გამანაწილებელი ბადურა). როცა მასა შეთბება, ჭრილებში გამოჩნდება მომწვანო ფერის სითხე (შრატი). ცოტა ხნის შემდეგ, შესქელებული მასა ამოიწევს ზევით, უნდა შევამოწმოთ, რომ ტემპერატურა არ ასცილდეს 60-65 გრადუსს (წინააღმდეგ შემთხვევაში, შედედებული მასა მოიხარშება). შედედდება თუ არა, ქვაბი გადმოდგით ცეცხლიდან და გააცივეთ.

გაცივებული მასა გადაიტანეთ საწურზე, რომელსაც გადაკრული აქვს დოლბანდი და დადგით მომინანქრებულ ქვაბზე ან სათლზე. 3-4 საათის შემდეგ შრატი დაიწურება, ხოლო თუშ-ფალანგაზე მშვენიერი ხაჭო დარჩება.

სხვათა შორის, შრატის გამოყენებაც შეიძლება. იგი ბურახის დასამზადებელი ერთ-ერთი კომპონენტიცაა, ასევე, საუკეთესოა პირუტყვის საკვებად.

 

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა”

 

სრულად ნახვა
ეს საინტერესოატექნოლოგიები

რატომ არ უნდა დავტენოთ ტელეფონი USBკაბელით?

 

სმარტფონების დატენვამ  USBკაბელით შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი სმარტფონის დაბინძურება მავნე პროგრამებით, ასევე, შეიძლება, თქვენი პირადული ინფორმაცია სხვა ადამიანის ხელში მოხვდეს და თქვენთვის სავალალო შედეგი გამოიღოს.

მეცნიერებმა გამოიკვლიეს, რომ „Android-ისა“ და ,,IOS-ის“ კომპიუტერთან შეერთებისას ავტომატურად გადადის სხვადასხვა ინფორმაცია, შეიძლება ეს ყველაფერი გამიზნული იყოს პროგრამული უზრუნველყოფისთვის, მაგრამ გადაყვეს პერსონალური ინფორმაცია, რაც თქვენთვის არ არის სასურველი და ვინმემ თქვენთვის საზიანოდ გამოიყენოს.

ექსპერტები ხალხს მოუწოდებენ, რომ გამოიყენონ სხვადასხვა თავდაცვის ხერხი, მაგალითად, დავადოთ პაროლი, რომლიც მხოლოდ თქვენ გეცოდინებათ, ან საერთოდ გამორთულ მდგომარეობაში ვცადოთ სმარტფონის დატენვა, მაგრამ სრული თავდაცვისთვის კარგი იქნება თუ კომპიუტერში არ შევაერთებთ სმარტფონს.

 

წყარო: Inc.com

მასალა მოამზადა: ლაშა ჯინჭარაძემ

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
ასტრონომია - კოსმოსიეს საინტერესოა

რა არის სინათლის წელიწადი და როგრ გამოთვლება?

ალბათ ხშირად გსმენიათ ტერმინი სინათლის წელიწადი და გაინტერესებთ, თუ რა არის და როგორ გამოითვლება.

ეს არის მანძილი, რომელსაც სინათლე ერთი წლის განმავლობაში გადის და, დაახლოებით, 1013 კილომეტრს უდრის.

ოფიციალური განმარტებით, სინათლის წელიწადი უდრის მანძილს, რომელსაც სინათლე გადის ვაკუუმში, გრავიტაციული ველების ზემოქმედების გარეშე, ერთი იულიუსისეულ წელში.

 

 

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
განათლებაეს საინტერესოა

უსაფრთხოება ბუნებრივ აირთან

 

გაზი უხილავი და უხმო ნივთიერებაა. იმისთვის, რომ მან თქვენს სიცოცხლესა  და ჯანმრთელობას არ ავნოს, დაიმახსოვრეთ:

  • ყველაზე საშიშია გაზით მოწამვლა.

თუ ოთახში გაზის სუნს იგრძნობთ:

  • გააღეთ ფანჯრები (უმჯობესია, ორპირი, გამჭოლი ქარი);
  • შეამოწმეთ, დაკეტილია თუ არა გაზქურის ონკანი;
  • არ ჩართოთ შუქი;
  • არ აანთოთ ასანთი;
  • არ ჩართოთ ელექტროხელსაწყო, იგი შეიძლება აფეთქდეს;
  • არ ისარგებლოთ გაზქურით;
  • სასწრაფოდ გამოიძახეთ გაზის საავარიო სამსახური ( ტელ: 16 114).

 

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა“

სრულად ნახვა
1 90 91 92 93 94 96
Page 92 of 96