close

კატეგორიის გარეშე

ატეგორიის გარეშე

🎬რეზო გაბრიაძის მოთხრობებზე შექმნილი ანიმაცია „ოსკარის“ სიაში მოხვდა

B47F30D3-031B-4106-A7E8-D494017EF83E

რეზო გაბრიაძის მოთხრობების მიხედვით შექმნილი მულტფილმი „ჰარი-ჰარალე, დედაო!“, „ოსკარის“ ნომინანტებს შორის, საუკეთესო სრულმეტრაჟიანი მულტფილმების კატეგორიის ე.წ. ლონგლისტში მოხვდა. ამ სიაში ახლა 32 სრულმეტრაჟიანი მულტფილმია, „შორთლისტი“ კი 2020 წლის 13 იანვარს გამოქვეყნდება.

მულტფილმი „ჰარი-ჰარალე, დედაო!“ 2018 წელს მწერლის, რეჟისორისა და მხატვრის რეზო გაბრიაძის მოთხრობების მიხედვით შეიქმნა. სურათის რეჟისორი ლევან გაბრიაძეა. ანიმაციურ ფილმს ინგლისურ ენაზე “REZO” ჰქვია და „ოსკარის“ ნომინანტთა სიაშიც სწორედ ამ სახელითაა.

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
ატეგორიის გარეშე

🎬„შინდისი“ ვარშავის საერთაშორისო კინოფესტივალის გრანპრის მფლობელია!

EE09FDD5-D7A5-4A7C-A572-225F4B70D828

დიმიტრი ცინცაძის ფილმმა „შინდისი“ ვარშავის საერთაშორისო კინო ფესტივალის გრანპრი მოიგო. საქართველოს ეროვნული კინო ცენტრის ინფორმაციით , ჯილდო გადაეცა სურათის რეჟისორსაც.

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
სტორიაატეგორიის გარეშეულტურაელიგია და მეცნიერება

ერის მერმისის წინასწარმჭვრეტი – გრიგოლ ხანძთელის ისტორიული სახე

A3C64936-CAD2-4100-B68E-10C8AA38501D

არსებობენ მარადცოცხალი წიგნები, რომლებიც ადამიანთა სულის საწვრთნელადაა დაწერილი. ისინი ცხოვრების მასწავლებლები არიან და არა მხოლოდ თანამედროვეთათვის , არამედ შთამომავალთათვისაც. ასეთი სულის საოხი წიგნია ქართველთათვის,,გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება“ 


 “შრომაჲ და მოღუაწებაჲ ღირსად ცხოვრებისაჲ წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა გრიგოლისი არქიმანდრიტისაჲ, ხანძთისა და შატბერდისა აღმაშჱნებლისაჲ, და მისთანა მრავალთა მამათა ნეტართა“ .


ნაწარმოები შეიქმნა 951 წელს, მას თავისუფლად შეგვიძია ვუწოდოთ, როგორც ჰაგიოგრაფიული ისე ისტორიული, ამიტომაც თუ კი შევეცდებით შევქმნათ მამა გრიგოლის, როგორც საერო მოღვაწის სახე, უპირველესად გიორგი მერჩულის „გრიგოლ ხანძთელის“ ცხოვრებით უნდა ვიხელმძღვანელოთ. ნაწარმოებში არამარტო ბერმონაზვნური ცხოვრებაა აღწერილი, არამედ საქართველოს მაშინდელი პოლიტიკური და სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობაც. 
მძიმე მდგომარეობაშია ქართლი, მას დაეკარგა თავისი როლი პოლიტიკურ-კულტურული ლიდერობისა. იმის მიუხედვად, რომ არაბთა ბატონობა უკვე შერყეული იყო და მხოლოდ თბილისსა და მის შემოგარენს ჩაჰფრენოდნენ,მაინც ახერხებდნენ წინა აზიაში და კავკასიის ზოგიერთ უბანში თავიანთი ძლევამოსილება 
შეერნარჩუნებინათ. ეს ყველაფერი დიდი გაჭირვებით ხდებოდა, რადგან არაბთა ხალიფა ჰარუნარ რაშიდის 23-წლიანი ხელმწიფობის ისტორიაში იძულებული შეიქნა თბილისში 17 ამირა გამოეცვალა. თბილისის საამიროს გარდა ჩამოყალიბებული იყო ოთხი დამოუკიდებელი სამთავრო, უპირველესად გაჩნდა დასავლეთ-ქართული.

“და რაჟამს მოუმძლავრდეს ბერძენნი, გადგა მათგან ერისთავი აფხაზთა, სახელით ლეონ, ესე ლეონ ასულის წული იყო ხაზართა მეფის და ძალითა მათითა გაადგა ბერძენთა, დაიპყრა აფხაზეთი და ეგრისი ვიდრე ლიხხამდე, სახელ იდვა აფხაზთა ” (მატიანე ქართლისაი). 
აღმოსავლეთში, კახეთის მსხვილმა ფეოდალმა გრიგოლმა, ქართლის ერისმთავარ ჟუანშერ არჩილის ძის გარდაცვალებით ისარგებლა და კახეთი დამოუკიდებელ სამთავროდ გამოაცხადა. „განდგა გრიგორ მთავარი და ამან დაიპყრა კახეთი, კუხეთი და გარდაბანი.. იწოდა კახთა მთავრად ანუ ქორიკოზად“ ვერც ერთმა ქართულმა სამთავრომ ვერ მოახერხა ქართლის ცენტრი გამხდარიყო, ამიტომ საჭირო იყო ახალი ნაკადი, ახალისისხლი რითაც ქართლის ისტორია დაიწერებოდა, აქ ჩანს ქართველ პოლიტიკოსთა გამჭრიახობა, რაც კარგად არის წარმოჩენილი გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში. „ღირსო მამაო, ჩუენ თანა არს ხორციელი კეთილი და თქუენ თანა არს სულიერი კეთილი, და ესე შევზავნეთ ურთიერთარს“ რაც ნიშნავს, რომ სულიერებისა და ხორცილების, მტკიცე, წმინდა კავშირი იქნებოდა ქვეყნის წარმატების საფუძველი. ასე შეიქმნა ტაო-კლარჯეთი; მტერთაგან აოხრებული, კაცთაგან მივიწყებული. 
ამ დროს იწყება ძლიერი ეროვნული მოძრაობა, რასაც ემსახურება გრიგოლ ხანძთელი, გრიგოლის წარმომავლობის შესახებ ვკითხულობთ; „ესე იყო შვილი წარჩინებულთა დიდებულთა და მართლმორწმუნეთ მამა-დედათაი და სახლსა შინა სამეუფოსა დიდისა ნერსე ერისთავისასა აღზრდილ იყო ხელითა კეთილად მსახურისა დედოფლისა, ნერსეს ცოლისაითათ, რომელსაცა ეშივილა რამეთუ იყო ძმისწული მისი.” შემთხვევითი არ არის რომ გრიგოლი ნერსეს ოჯახში იზრდებოდა. გრიგოლმა სწორედ ნერსეს ოჯახში ეზიარა პოლიტიკურ- ეროვნულ საქმეებს. ის თავიდანვე გამორჩეული იყო გამორჩეული გონებისა და თვისებების გამო. „სიტყუაი მისი იყო შეზავებულ მარილითა მადლისაითა, რაჟამს იტყვნ,ბრძნად აღიღის პირი თვსი და წესი განუჩინის ენასა თვსსა. და ჰასაკისა ზრდასა თანა სათნოებაიცა კეთილი იზრდებდა, რამეთუ არა იყო ვითარცა ჭაბუკი, მზუაბარ და ჭამადთა გულისსათქუმელთა მოყუარე“. და გრიგოლი არჩეულ იქნა დიდი მისიის, საქართველოს გადარჩენისა და აღორძინებისათვის. “მაშინ ხელმწიფეთა მათ, აღმზრდელთა მისთა და სანატრელმან დედამან და მისმან და ერისა სიმრავლემან ინებეს ხუცად კურთხევაი ამის ნეტარისაი.” გრიგოლის თანამოაზრედ გვევლინება მისი დეიდაშვილი საბა იშხნელი, ღვთისა და ერისკაცის სურვილისამებრ შეიქმნა ჯგუფი რომელსაც სულიერი ნიადაგის შქმნა დაევალა სამხრეთულ მიწაზე, ხორციელ სიკეთისათვის კი წმინდა მეფე აშოტი ზრუნავდა. 
ბაგრატიონები ცდილობდნენ დაუმტკიცებინათ, რომ მათი გამეფება საქართელოში უფლის ნებით მოხდა.მათი ლეგიტიმაცისათვის ეს აუცილებელი იყო. შემთხვევითი არ არის რომ, პირველად გრიგოლ ხანძთელის პირით გახმიანდა ბაგრატიონთა ღვთაებრივი წარმოშობის იდეა. „დავით წინაისწარმეტყუელისა და უფლისა მიერ ცხებულისა შვილად წოდებულო ხელმწიფეო!. 
თუმცა ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ფაქტია მისი კონსტანტინოპოლში გამგზავრება. „ამისთვის განიზრახა წარსვლაი ქრისტეს საწურჭლედ, მეორედ იერუსალიმად რომელ არს კონსტანტინეპოლისი“ და “ას ჟამსა იერუსალემს წრმავალი ვიმე პოვა მეგობარი თვისი და მას დაჰვედრა საბა წმინდისა წესისა დაწერაი” ამრიგად, გრიგოლი საბასთან და ერთ მოწაფესთან ბიზანტიას მიემგზავრება, რათა წეს-განგება ჩამოიტანოს, ხოლო ვინმე მეგობარს 
იერუსალიმში მიმავალს ავალებს საბა წმინდის მონასტრის წეს- განგების ჩამოტანას. თან ეს ამბები მაშინ ხდება, როცა აშოტი საბრძოლველად ემზადება, არაბები კი დიდ გეგმებს აწყობენ. ვფიქრობ, გრიგოლის მოგზაურობის მიზანი არ გახლდათ მხოლოდ წეს-განგების ჩამოტანა, რადგან ასეთ შემთხვევაში ნეტარი მამა რატომ წავიდოდა მეორე იერუსალიმს და არა თვით იერუსალიმში?. აქ უფრო სხვა დიპლომატიური მხარე უნდა იმალებოდეს. აშოტი გასაჭირშია. მას წინ მძიმე ომები ელოდება, ამ დროს კი ნეტარი მამა იმპერიის დედაქალაქში მიდის. ვინ უნდა ყოფილიყო აშოტისთვის ყველაზე კარგი დესპანი, თუ არა წმინდა ბერი, რომელიც საოცარი განსწავლულობით ამოირჩეოდა. გრიგოლი იქ გარკვეული დახმარების მოსაპოვებლად მიდის, რათა აშოტი და საქართველო მომძლავრებული 
მტრისაგან დაიცვას. ამრიგად, არამგონია, რომ მას მეფე ამ დიდ გასაჭირში მხოლოდ და მხოლოდ წეს-განგებისთვის დაეტოვებინა, ის ხომ უპირველსად ხორციელიდა სულიერი ხორცილეი სიკეთის შეზავების მიზანს ემსახურებოდა. მის ცხოვრებაში არ ყოფილა არცერთი მომენტი, რომ წმინდა გზიზსთვის გადაეხვია. იგი უპირველესად უფალს და ერს ემსახურებოდა, ეს შეზავება გრიგლოლის ქმედების სათავე “და ვითარცა მოიწინის ტაოს,ესმა მუნ მყოფთაგან კაცთა,ვითარმედ აშოტ კურაპალატი მოიკლა”.. ხოლო ნეტარი გრიგოლი გლოვით იტყოდა –-ჰოი ,მეფეო ჩემო, ძლიერო და დიდებულო,სიმტკიცეო ეკლესიათაო და ძღუდეო ქრისტიანეთაო.
აშოტის ადგილს მისი შუათანა ძე იკავებს. აღსანშნავია ,რომ გრგოლი ისევ რჩება ბაგრატიონთა მოკავშირე ძალად. ნათელი დაუღამებელი უძღვის მეფობასა შენსა!”. და ღირსი მამა მეორე დიპლომატიური მისიისათვის მიემგზავრება აფხაზეთს. ჰაგიოგრაფიის მიხედვით, წმინდანი თავის გაპარულ ძმებს დაედევნა,როპმლებსაც საღვთო შური ამოძრავედათ ეკლესია-მონასტრების მშენებლობისა. თუმცა ჩემი აზრით , დემეტრე მეორეს კარზე მისვლა მხოლოდ ძმათა ძებნით არ უნდა იყოს გამოწვეული. ბაგრატი ახლად გამეფებულია და ბუნებრივია რომ ახალ მეფეს მუდამ თან სდევს სირთუელები, თან ამ რთულ პოლიტიკურ სიტუაციაში, როდესაც აშოტის მიერ ახლად ჩამოყალიბებული სამეფოსი ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დაგას,ბაგრატს მხოლოდ შავშეთ-კლარჯეთი 
დარჩენოდა საბრძანებლოდ, მის დროს იწყება ბრძოლა ბაგრატიონთა კლარჯეთის შტოს გამოყოფისთვის. ამიტომაც ვფიქრობ რომ გრიგოლის ეს მოგზაურობას მოკავშირეთა შეძენის ფუნქცია ჰქონდა, აფხაზთა სამეფო იმდროინდელ საქართველოში ყველაზე ძლიერი გახლდათ, დემეტრე მეორეს მოკავშირეობა კი ამყარებდა ბაგრატის პოზიცებს. გრიგოლმა დემტრეს დაჟინებული თხოვნით აშენა ახალი მონასტერი დასავლეთისა და აღმოსავლეთის 
საზღვარზე, (უბეს მონასტერი, მდებარებს მდინარელე ძირულას ხეობაში).

გრიგოლ ხანძთელის მოღვაწეობის ყველაზე დიდი შედეგი ერთ უმნიშვნელოვანეს ფრაზაში ხმიანდება:”ქართლად ფრიადი ქუეყანაი აღირაცხების, რომელსაცა შინა ქართულითა ენითა ჟამი შეიწირავს და ლოცვაი ყოველი აღსრულების.” აქ საქართველოს ეკლესია პირველად არის გამოყვანილი, როგორც ერთი მთლიანი ეროვნული და დამოუკიდებელი ორგანიზმი, რომელიც თვითონ განაგებს საკუთარ თავს და არცერთ უცხო პატრიარქის გავლენას არ განიცდის. მაშასადამე გრიგოლმა მიაღწია იმ სულიერ სიკეთეს, რომელიც დამოუკიდებლად 
სუნთქავდა ქარულ მიწაზე. 
მართალია რომ ერთიანი ქართული სამეფო საბოლოოდ შეიქმნა ბაგრატ მესამის დროს და ჩამოყალიბებული სახე დავით აღმაშენებლის მეფობისას მიიღო, მაგრამ ის ფუნდამენტი, რომელზედაც საქართველოს მეფეებმა სახელმწიფო წყობილება შექმნეს, ნეტარი მამისა და მისი თანამოღვაწეების მიერ არის ნამუშაკარი. 
წმინდა მამა გრიგოლ ხანძთელი 861 წელს, 102 წლის ასაკში გარდაიცვალა, მან იმდიდ ღუაწლთან ერთად, რომელიც გასწია საქართველოს სრულყოფისთვის ანდერძდ დაგვიტოვა უფლის სიტყვები; “ამით ცნან ყოველთა, რამეთუ ჩემნი მოწაფენი ხართ, უკუეთუ იყურებოდით ურთიეთას” რადგან სიყვარულია ქვეყნის ერთობის, ძლიერების, მკვდრეთით აღდგინების ერთადერთი ძალა, მხოლოდ ზნეობრივად ჯანსაღ საზოგადოებას ძალუძს ბრძოლა ძლიერი, ერთიანი, თავისუფალი საქართველოსთვის. 

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
ატეგორიის გარეშე

ანა დოლიძე აზარტული თამაშების წინააღმდეგ სახალხო კამპანიას იწყებს

ana-dolidze

 

პროფესორი ანა დოლიძე თანამოაზრეებთან ერთად იწყებს სახალხო კამპანიას აზარტული თამაშების წინააღმდეგ – „დაიცავი შენი შვილი“.

ანა დოლიძემ დღეს ამ თემაზე ბრიფინგი გამართა და მოუწოდა საქართველოს პარლამენტს, დაიწყოს საჯარო დისკუსია აღნიშნული პრობლემის დასაძლევად.

„შევიკრიბეთ ადამიანები და ორგანიზაციები, ვისაც ძალიან გვადარდებს და ვისაც, ბევრი რამ გაუკეთებია ამ თემასთან დაკავშირებით. ვაერთიანებთ ძალას აზარტული თამაშების წინააღმდეგ საბრძოლველად და ვაცხადებთ კამპანიას. ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანია საქართველოში, ვისაც ეს საკითხი აწუხებს და მოვუწოდებთ მათ, შემოგვიერთდნენ.

მივმართავთ, საქართველოს პარლამენტს, ჯანდაცვის კომიტეტს, განათლების კომიტეტს, სპორტისა და ახალგაზრდობის კომიტეტს, მოაწყოს საერთო სპეციალური სხდომა, მოსმენა აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით, სადაც გვექნება საშუალება, მოვისმინოთ ჩვენი ხელისუფლების პოზიცია, აპირებს თუ არა ის საერთოდ რაიმე ნაბიჯები გადადგას აზარტულ თამაშებთან საბრძოლველად“, – აცხადებს ანა დოლიძე.

კამპანაის შეუერთდა „ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და განათლების ფონდის“ წარმომადგენელი გიორგი ბახტურიძე. მისი თქმით, პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებელია, რამდენიმე ნაბიჯის გადადგმა.

„გვაქვს კონკრეტული მოთხოვნები: ეს არის რეკლამის, პოპულარიზაციის და სპონსორობის სრული აკრძალვა, ასევე ონლაინ თამაშების ჩახსნა, ასაკის გაზრდა მინიმუმ 25 წლამდე და მომდევნო ეტაპზე ამ ბიზნესის გადატანა, მაქსიმუმ ორ რეგიონში“, – აცხადებს გიორგი ბახტურიძე.

დღეისთვის კამპანიას წარმოადგენენ:

1. ანა დოლიძე;
2. „აზარტული თამაშების კვლევის და ლუდომანიის პრევენციის ცენტრი“ – გუგა ბესელია;
3. „ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და განათლების ფონდი“ – გიორგი ბახტურიძე;
4. „დედები აზარტული თამაშების წინააღმდეგ“ – თამარ ჯაფარიძე;
5. „ახალგაზრდები აზარტული თამაშების წინააღმდეგ“ – კოტე ერისთავი;
6. ლაშა გორგაძე;
7. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი – გოგი ყიფიანი;
8. ილია ჩხეიძე.

ისინი მოუწოდებენ საზოგადოებას, გაერთიანდნენ მათ კამპანიაში.

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
ატეგორიის გარეშე

21 წლის უსინათლო ბიჭი, რომელიც საოცარ მაკეტებს ქმნის

296ab6a5175c6b34d1233b07ccf272a0

ჯანო ძირკვაძე 21 წლისაა. მას უიშვიათესი გენეტიკური დაავადება – ვოლფრამის სინდრომი აქვს. გარკვეულ ასაკში ამ სინდრომის მქონე პაციენტებს უვითარდებათ უშაქრო დიაბეტი, მხედველობის დაქვეითება, ნეიროსენსორული სიყრუე და სხვ.

ჯანო ექვსი წლიდან ქმნიდა მაკეტებს. უკვე სამი წელია მხედველობის სერიოზული პრობლემები შეექმნა და მხოლოდ სინათლის შუქს ხედავს. ამის მიუხედავად მაკეტების შექმნა არ შეუწყვეტია. თითოეულ დეტალს, მონაკვეთს ხელით შეიგრძნობს, ზომავს და ასე ქმნის საოცარ ნამუშევრებს.

– დავიბადე ასპინძის რაიონში, სოფელ რუსთავში. ამჟამად ქალაქ რუსთავში ვცხოვრობ მამიდასთან. 21 წლის ვარ. ახლახან დავამთავრე საქართველოს ბიზნეს–აკადემია, სადაც შევისწავლე საოფისე საქმეები. ექვსი წლის ვიყავი, როცა მაკეტების კეთება დავიწყე. სწორედ ამ ასაკში გამიჩნდა შაქრიანი დიაბეტი. შვიდი წლის შემდეგ ამას უშაქრო დიაბეტიც დაემატა. უკვე 15 წელია, რაც ორივე სახის დიაბეტი მაქვს. მხედველობაზე თავიდანვე მქონდა პრობლემა, ბოლო 3-4 წელია პრობლემები გართულდა და ახლა მხოლოდ სინათლის შუქს ვხედავ.

ჯანო ძირკვაძის მაკეტი

– ამის მიუხედავად აგრძელებთ მაკეტების შექმნას. არ გიჭირთ?

– არა. მაკეტები თაბახის და მუყაოს ქაღალდით იქმნება. ხელით ვიღებ ზომებს, ხელით შევიგრძნობ ფორმებს. მილიმეტრებში ვაკეთებ ყველა ნამუშევარს. ერთი სანტიმეტრიც რომ შემეშალოს, ნამუშევარი ფორმას კარგავს და ის ელფერი აღარ აქვს. შეცდომა მაშინვე შესამჩნევი ხდება. ამიტომ ყველაფერი მილიმეტრებში უნდა გამოვიანგარიშო. შემდეგ ყველა დეტალს ვაკეთებ ხელის შეგრძნებით.

ჯანო ძირკვაძის მაკეტები
– ფერებს როგორ არჩევთ?

– ფერების ყუთები მაქვს დანიშნული. ხელის შეხებით ვხვდები, რომელ ქილაში რა ფერია. ვიღებ და შემდეგ სურვილისებრ ვანაწილებ ნამუშევარზე.

– გახსოვთ თქვენი პირველი ნამუშევარი?

– ჩემი პირველი ნამუშევარი იყო სამების ტაძარი. დღესაც ვინახავ ამ ნამუშევარს. მის შესაქმნელად გამოვიყენე მუყაოს ქაღალდი, ქვიშა, გირჩი. ძალიან მომეწონა და იმ დღის შემდეგ აღარ გავჩერებულვარ. თავისუფალ დროს ყოველთვის მაკეტების შექმნას ვუთმობ.

ჯანო ძირკვაძის მაკეტები

– პროფესიონალურ დონეზეც შეისწავლეთ თუ თვითნასწავლი ხართ?

– არსად არ მივლია, ყველაფერი ჩემით ვისწავლე. ვცდილობ დროდადრო შედეგი გავაუმჯობესო.

– არასოდეს გიფიქრიათ, რომ ეს ყველაფერი შემოსავლის წყაროდ გექციათ?

– არასდროს მიცდია გაყიდვა. იმდენად დიდ შრომას ვდებ, იმხელა ენერგია სჭირდება, რომ მენანება გაყიდვა. მგონია, რომ ვერც ერთ მათგანს ვერ შეველევი, ყველა ნამუშევარი ერთნაირად მიყვარს.

ჯანო ძირკვაძის მაკეტი

– გამოფენებში იღებთ მონაწილეობას?

– დიაბეტის ცენტრში და საქართველოს ბიზნესის აკადემიაში მქონდა გამოფენა. ჯერჯერობით მხოლოდ ეს ორი გამოფენა მქონდა.

– ვოლფრამის სინდრომი გაქვთ, რაც იშვიათი დაავადება. როგორ უმკლავდებით და ძირითადად რა პრობლემებს აწყდებით ხოლმე საზოგადოებაში?

– ვოლფრამის სინდრომი იშვიათი გენეტიკური დაავადებაა. დღეს საქართველოში დაახლოებით 19 ადამიანი ვართ ამ სინდრომით დაავადებული. ჯანმრთელობის პრობლემებზე აღარ ვისაუბრებ, იმ პრობლემაზე მოგიყვებით, რასაც დღეს ცხოვრებაში ვაწყდები. დაახლოებით ოთხი წელია ვცდილობ ეროვნული გამოცდების ჩაბარებას. ყოველ წელს თითო ქულა მაკლდება. გაუმართავი ხმოვანი პროგრამაა, რის გამოც ყოველ ჯერზე მაკლდება ქულა. წელსაც ვცადე ჩაბარება, მაგრამ წელსაც დამაკლდა. სულ ვთხოვ სამინისტროს, ვწერ განცხადებებს, რომ დამეხმარონ, მაგრამ არანაირი ხელშეწყობა და დახმარება არ ყოფილა. არადა ძალიან მინდა სწავლა.

– დასაქმებული თუ ხართ?

– სამწუხაროდ, არა. დიდი ხანია სამსახურს ვეძებ. საქართველოს ბიზნეს–აკადემიაში, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ დავამთავრე, მპირდებიან დასაქმებას და უახლოეს დღეებში ველოდები ზარს. იმედია, ყველაფერი კარგად დამთავრდება.

– სამომავლოდ რა გეგმები გაქვთ?

– ჩემ სამომავლო გეგმებში პირველ რიგში სწავლა შედის. როგორც გითხარით, ძალიან მინდა უმაღლესში ჩაბარება. ასევე აქტიურად გავაგრძელებ მაკეტების შემქმნას და ვეცდები უფრო და უფრო დავხვეწო ნამუშევრები.

წყარო : sputnik

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
ატეგორიის გარეშე

ლიკა რიგვავა მექსიკური ელის ოქტომბრის ნომერში

FotoJet

ქართველი მოდელი, ლიკა რიგვავა მექსიკური ელის ოქტომბრის ნომრის ედითორიალში მოხვდა, რომლისთვისაც მან გუჩის კრუიზ 2020 კოლექციის სამოსი მოირგო. ლიკა გუჩის 2020 წლის კრუიზ ჩვენებაშიც მონაწილეობდა, ხოლო ამ სეზონზე იგი კვლავ ვიხილეთ გუჩის პოდიუმზე მილანის მოდის კვირეულის ფარგლებში. ლიკას პარიზში სააგენტო “კარინ მოდელს”, მილანში – “NOLOGO Mgmt”, ხოლო საქართველოში “ლუქმოდელსი” წარადგენს.

ფოტოგრაფი: Izack Morales
სტილისტი: Raúl Alvarez
მაკიაჟის არტისტები: Claire Urquhart, Elaine Lynskey
თმის სტილისტი: Michael Thomas Lollo

ლიკა რიგვავა გუჩის 2020 წლის გაზაფხული/ზახფული ჩვენებაზე


Vogue.com
ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი – ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
ატეგორიის გარეშე

ფაქტები, რომელიც ფრენის შიშს გაგიქარწყლებთ

1297955040040_ORIGINAL-1532529900

ზოგი ადამიანისთვის ფრენა სასიამოვნო და საყვარელი პროცესია, ზოგიერთისთვის კი ის სტრესისა და შფოთვის წყაროა. კარგი ამბავი ისაა, რომ შიშების უმეტესობის განეიტრალება მარტივად შეიძლება. ამისთვის ისიც საკმარისია, რომ აქ ჩამოთვლილ ფაქტებს გაეცნოთ.

1. ფრენა მასობრივი გადაადგილების ყველაზე უსაფრთხო საშუალებაა

შეიძლება თქვენთვის ერთხელ მაინც უთქვამთ, რომ ბევრად მეტი შანსია, ავტოსაგზაო შემთხვევაში დაიღუპოთ, ვიდრე ფრენისას. ეს სიმართლეა. ჰარვარდის უნივერსიტეტის რისკების კომუნიკაციის ინსტრუქტორის, დეივიდ როპეიკის თქმით, ავტოსაგზაო შემთხვევაში თქვენი დაღუპვის შანსი დაახლოებით 5 000-ში 1-ია. ავიაკატასტროფაში დაღუპვის შანსი კი 11 მილიონში ერთი.

ავიაკატასტროფებზე მეტად სადარდებელი ჭექა-ქუხილია. თქვენი ცხოვრების განმავლობაში შანსი, რომ მეხი დაგეცეთ, დაახლოებით 13 000-ში ერთია.

2. თვითმფრინავები ექსპლუატაციაში ჩაშვებამდე ინტენსიურ ტესტირებას გადიან

ფოტო: Airbus

სანამ თვითმფრინავი ავიაკომპანიას გადაეცემა, ის ხანგრძლივ ტესტირებას გადის, რომელიც რამდენიმე სხვადასხვა ეტაპადაა დაყოფილი.

ტესტირებისას მოწმდება თუ რამდენად დრეკადია თვითმფრინავის ფრთები. გამოცდისას ზოგჯერ ფრთებს 90-გრადუსიანი კუთხითაც ღუნავენ. ფრთების ამჟამად მოღუნვისთვის იმაზე ბევრად მეტი ენერგიაა საჭირო, ვიდრე ნებისმიერ თვითმფრინავს ფრენისას ოდესმე განუცდია. ცდებისას ასევე მოწმდება რამდენად უძლებს ძრავი მასში რაიმე ფრინველის მოხვედრას. ასევე მოწმდება მუხრუჭები და ყველა ის სისტემა, რომელიც თვითმფრინავის გამართულად მუშაობისთვისაა საჭირო.

3. თვითმფრინავებს ერთი ძრავით ფრენა შეუძლიათ, დაჯდომა კი ორივე ძრავის გარეშეც შესაძლებელია

ყველა კომერციული თვითმფრინავი გარკვეულ სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს, ერთ-ერთი ასეთი სტანდარტი კი ერთი ძრავით ფრენაა. თუმცა რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ მწყობრიდან ორივე ძრავი გამოვა?

თვითმფრინავებს სიმაღლიდან კონტროლირებული დაშვება ორივე ძრავის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაშიც შეუძლია. რა თქმა უნდა, მანძილი, რომლის დაფარვაც თვითმფრინავს ძრავების გარეშე შეუძლია, მის სიმაღლესა და სიჩქარეზეა დამოკიდებული. თუმცა ეს მანძილი თითქმის ყოველთვის საკმარისია იმისთვის, რომ თვითმფრინავი ახლომდებარე აეროპორტში დაეშვას.

4. ტურბულენტობა საშიში არ არის

ფოტო: iStock

ტურბულენტობა არა უსაფრთხოების, არამედ კომფორტის საკითხია. ის უსიამოვნოა, თუმცა ის თვითმფრინავს საფრთხეს ვერ უქმნის, რადგან თვითმფრინავის დიზაინი და სტრუქტურა ამისთვის წინასწარაა გათვლილი.

აღსანიშნავია, რომ ტურბულენტობის შესახებ პილოტებმა წინასწარ თითქმის ყოველთვის იციან. განსაკუთრებით ექსტრემალური შემთხვევების დროს კი მათ ყოველთვის შეუძლიათ, რომ ტურბულენტურ ზონას გვერდი აუარონ.

5. ამინდი დაბრკოლებას არ წარმოადგენს

ფოტო: 123Rf

ყველა თანამედროვე თვითმფრინავს წვიმაში, ქარში და ჭექა-ქუხილშიც კი, ფრენა უსაფრთხოდ შეუძლია. პრობლემას არც ნისლი წარმოადგენს, თვითმფრინავს ავტომატური სისტემების წყალობით აეროპორტში დაჯდომა მაშინაც კი შეუძლია, როდესაც ხილვადობა ნულია.

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი – ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
ატეგორიის გარეშე

17 წლის მოქალაქეები მართვის მოწმობას ვეღარ აიღებენ

CA954925-213D-4A04-BD7D-9B694F979630

17 წლის მოქალაქე მართვის მოწმობას ვეღარ აიღებს. კანონში დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით, მოქალაქე 18 წლის უნდა იყოს, რათა მოტოციკლისა და მსუბუქი ავტომობილის მართვის უფლება მოიპოვოს. „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ კანონში ცვლილებების შეტანის ინიციატივა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკუთვნის.

„მთავარი ის კი არ არის, 17 წლისა აიღებს მართვის მოწმობას ადამიანი, 37 წლისა თუ 57-ის, არამედ ის, თუ რა ცოდნის საფუძველზე იღებს ის მართვის მოწმობას. დღეს ჩვენ გვაქვს პრობლემა, რომ ე.წ. ავტოსკოლებში მოქალაქეებს კოდირების გზით მართვის მოწმობის აღებას ასწავლიან. გამოცდაზე ადამიანები გადიან ცოდნის გარეშე, დაზეპირებული კოდებით, რის გამოც მართვის მოწმობას იღებს ადამიანი, რომელმაც საგზაო მოძრაობის შესახებ საერთოდ არაფერი იცის“, – ამბობს „ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის“ თავმჯდომარე დავით მესხიშვილი.

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
ატეგორიის გარეშე

მეცნიერებმა პრეისტორიული ადამიანის ჩონჩხის რეკონსტრუქცია განახორციელეს

erwrwerwe

ებრაელმა მეცნიერებმა 70,000 წლის წინ გარდაცვლილი დენისოვანი გოგონას ძვალში აღმოჩენილი დნმ-ის საშუალებით პრეისტორიული ადამიანის რეკონსტრუქცია განახორციელეს.

გოგონა დიდი ხნის წინ გადაშენებული დენისოვანების წარმომადგენელი იყო, რომლებიც ნეანდერტალებისა და თანამედროვე ადამიანის უძველესი ნათესავები არიან.

„ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა დეტალური ანატომიური რეკონსტრუქცია განვახორციელეთ და ვნახეთ, როგორ გამოიყურებოდნენ ეს ადამიანები,“ – განაცხადა გენეტიკის პროფესორმა ლირან კარმელმა.

რეკონსტრუქციის შედეგად მეცნიერებმა „მიიღეს“ დენისოვანი, რომელიც ერთი შეხედვით თანამედროვე ადამიანს ძალიან ჰგავს, თუმცა ახლოდან დაკვირვების შემდეგ მათ შორის აშკარა განსხვავებებს აღმოაჩენთ.

რეკონსტრუქტირებული ჰუმანოიდი ირიბი შუბლით, გრძელი სახითა და დიდი მენჯის ძვლით ნეანდერტალებს ჰგავს, თუმცა დენისოვანები ფართო თავის ქალითა და დიდი დენტალური თაღით გამოირჩევიან. დნმ-დან მიღებული მონაცემების თანახმად, დენისოვანებს მუქი კანი, თვალები და თმა ჰქონდათ.

დაახლოებით 70,000 წლის წინ გარდაცვლილი გოგონას სამი კბილი, ძვალი და ქვედა ყბა ციმბირში მდებარე ერთ-ერთ გამოქვაბულში 2008 წელს აღმოაჩინეს.

წყარო : Reuters

მასალა მოამზადა :თამარ ტაბატაძემ

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი – ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
ატეგორიის გარეშე

ვროპის ბაზარზე წითელი ბანანი გამოჩნდა

red-banana-500×500-500×500

ვროპის ბაზარზე წითელი ბანანი გამოჩნდა.  პროდუქტს ეკვადორში, კომპანია „Freskita Bananas“ აწარმოებს.

წითელი ბანანი ტროპიკული ხილის ოჯახს მიეკუთვნება, თუმცა ტრადიციული ბანანისგან მკვეთრად განსხვავდება. კერძოდ, ეს არის ფერი, პატარა ზომა, უფრო ტკბილი გემო, ბევრად მეტი A ვიტამინის შემცველობა.  ბანანის ეს სახეობა ეკვადორში საკმაოდ შეზღუდული რაოდენობითაა, ამიტომ მისი მთლიანი მოცულობა ექსპორტზე გადის.

„Freskita Bananas“–კომპანიამ იცის, თუ რა მოთხოვნები და საჭიროებებია ბაზარზე ამიტომ ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება ფართო ასორტიმენტი შესთავაზონ მომხმარებელს. მართალია, ბანანის დიდი მოცულობა არ იწარმოება, მაგრამ მათთვის მთავარი ხარისხია. ყოველი ახალი პროდუქტის უკან დგას გუნდი, რომელიც იღებს პასუხისმგებლობას მის ხარისხსა და მიწოდების უზრუნველყოფაზე.

წყარო : Inc.com

მასალა მოამზადა : ლაშა ჯინჭარაძემ 

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი – ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
1 2 3 4 5 26
Page 3 of 26