close

ეს საინტერესოა

ს საინტერესოა

3 რამ, რაც ქრონიკული გადაღლილობის სინდომის მოხსნაში დაგეხმარებათ

dagliha

თუ COVID-19-ის მსოფ­ლიო პან­დე­მი­ამ­დე გა­დატ­ვირ­თუ­ლი რე­ჟი­მის­გან იმ­დე­ნად ვიღ­ლე­ბო­დით, რომ დას­ვე­ნე­ბის დღე­ებ­ში ძა­ლე­ბის აღ­დგე­ნას ვერ ვას­წრებ­დით, ახლა სხვა რე­ა­ლო­ბის წი­ნა­შე აღ­მოვ­ჩნდით.

რო­გორც გა­დატ­ვირ­თუ­ლი რე­ჟი­მი, უძი­ლო­ბა, მუდ­მი­ვი ფი­ზი­კუ­რი და გო­ნებ­რი­ვი დატ­ვირ­თვა იწ­ვევს ქრო­ნი­კუ­ლი გა­დაღ­ლი­ლო­ბის სინ­დრომს, ისე შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს ინერ­ტუ­ლო­ბა­მაც, როცა ენერ­გი­ას ვერ ვხარ­ჯავთ და ძი­რი­თა­დად, მო­დუ­ნე­ბუ­ლე­ბი ვართ. ამას­თან, შე­ზღუდ­ვე­ბის ეტა­პობ­რი­ვად მოხ­სნას­თან ერ­თად, ჩვე­ულ რე­ჟიმს ვუბ­რუნ­დე­ბით, თუმ­ცა რამ­დე­ნად შრო­მი­სუ­ნა­რი­ა­ნე­ბი ვიქ­ნე­ბით, როცა თავს მუდ­მი­ვად ინ­ტერ­ტუ­ლად ვგრძნობთ?

ქრო­ნი­კუ­ლი გა­დაღ­ლი­ლო­ბის სინ­დრო­მი იმა­ზე დიდ ზე­გავ­ლე­ნას ახ­დენს ცხოვ­რე­ბის ხა­რისხზე, ვიდ­რე წარ­მოგ­ვიდ­გე­ნია. გვი­კარ­გავს სი­ახ­ლის მი­მართ სწრაფ­ვის ხა­ლისს, მო­ტი­ვა­ცი­ას, ნა­ყო­ფი­ე­რად

ვიშ­რო­მოთ, გა­ვერ­თოთ და თვით­გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე ვიზ­რუ­ნოთ.

აღ­ნიშ­ნუ­ლი სინ­დრო­მის მო­სახ­სნე­ლად შეგ­ვიძ­ლია, შე­ვას­რუ­ლოთ რამ­დე­ნი­მე მარ­ტი­ვი რე­კო­მენ­და­ცია და მა­ლე­ვე აღ­მო­ვა­ჩენთ, რო­გორ გა­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბა ცხოვ­რე­ბის ხა­რის­ხი:

ჯან­სა­ღად კვე­ბა და მეტი წყა­ლი

ჯან­სა­ღი და და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი კვე­ბა ენერ­გი­ის წყა­როა. როცა საკ­მა­რის ვი­ტა­მი­ნებ­სა და მი­ნე­რა­ლებს იღებ, ორ­გა­ნიზ­მი მწყობ­რში დგე­ბა.ახა­ლი ხილი და ბოსტნე­უ­ლი, მარ­ცვლე­უ­ლი, ოკე­ა­ნის თევ­ზი – ეს იმ პრო­დუქ­ტე­ბის არას­რუ­ლი ჩა­მო­ნათ­ვა­ლია, რო­მე­ლიც ჯან­სა­ღი კვე­ბის ნა­წი­ლი უნდა იყოს. ამას­თან, წყა­ლი ორ­გა­ნიზმს მე­ტა­ბო­ლიზ­მში ეხ­მა­რე­ბა და ენერ­გი­ით გვავ­სებს.

ძი­ლის სა­ა­თე­ბის გან­სა­ზღვრა და დღის რუ­ტი­ნის შედ­გე­ნა

თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ი­სას ბევ­რი ჩვენ­გა­ნი დი­ლის ძილს იმ­დე­ნად მი­ეჩ­ვია, რომ დღის 06:00-07:00 სა­ათ­ზე და­წყე­ბა ვე­ღარ წარ­მო­უდ­გე­ნია. თუმ­ცა 12:00-13:00 სა­ა­თამ­დე ძილი თუ რუ­ტი­ნად გვექ­ცა, დიდი შან­სია, გა­დაღ­ლი­ლო­ბის სინ­დრო­მის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას შე­ვუ­წყოთ ხელი. ბევ­რი ჩვენ­გა­ნი შუა დღეს გაღ­ვი­ძე­ბი­სას თავს ენერ­გი­უ­ლად სუ­ლაც არ გრძნობს, აწუ­ხებს თავ­ბრუს­ხვე­ვა და სხე­უ­ლი ისევ ლო­გინ­ში დაბ­რუ­ნე­ბას “სთხოვს”, თუმ­ცა ძი­ლის მო­სა­წეს­რი­გებ­ლად შეგ­ვიძ­ლია, რა­მე­ნი­მე გზას მივ­მარ­თოთ:

  • მე­დი­ტა­ცია და იოგა – მა­თით შეგ­ვიძ­ლია, სახ­ლშიც დავ­კავ­დეთ, ამის­თვის უამ­რა­ვი სა­სარ­გებ­ლო აპ­ლი­კა­ცია არ­სე­ბობს.
  • შე­ვი­ძი­ნოთ კომ­ფორ­ტუ­ლი მატ­რა­სი, ბა­ლი­ში, სა­ბა­ნი და სა­ღა­მუ­რი, რო­მე­ლიც ნა­ტუ­რა­ლუ­რი მა­სა­ლის­გან იქ­ნე­ბა დამ­ზა­დე­ბუ­ლი – რაც უფრო კომ­ფორ­ტუ­ლად გრძნობ თავს, მეტი შე­საძ­ლებ­ლო­ბაა, მშვი­დად გე­ძი­ნოს.
  • და­ძი­ნე­ბამ­დე არ გა­და­ვათ­ვა­ლი­ე­როთ სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბი.
  • ყო­ველ­დღი­უ­რად, ერ­თსა და იმა­ვე დროს და­ვი­ძი­ნოთ და გა­ვიღ­ვი­ძოთ.

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტინა”

სრულად ნახვა
ს საინტერესოა

სიკეთე ინტელექტის ერთ-ერთი ნიშანია

sikeTe

თუ გგონიათ, რომ „კეთილი“ ავტომატურად ნიშნავს „გულუბრყვილოს“, ცდებით. სიკეთე ინტელექტის ერთ-ერთი ნიშანია, კეთილი ადამიანები კი ყველაზე ჭკვიანებს შორის არიან.

ნეიორბიოლოგი რიჩარდ დევისონი ამბობს, რომ „სიკეთე ჯანსაღი ტვინის საფუძველია“. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ კეთილი ადამიანები ფიქრობენ არა მხოლოდ საკუთარ თავზე, არამედ სხვებზეც. საბოლოო ჯამში, ინტელექტი ხომ ახალი ცოდნის და უნარების მიღების შესაძლებლობაა.

იყო ჭკვიანი – ეს არ ნიშნავს ბევრი ფაქტი იცოდე. ეს ნიშნავს ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეგეძლოს იმის გამოყენება, რაც იცი.

ეგოიზმს, ბოღმის და ზიზღის გამოხატვას გარშემომყოფთა მიმართ, სულაც არ სჭირდება განსაკუთრებული გონებრივი შესაძლებლობები. ძალიან იოლია ყოველთვის ისე მიქცე, როგორც გინდა ისე, რომ არ იფიქრო შედეგებზე, განსაკუთრებით იმაზე, სხვებისთვის რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს შენმა ქმედებამ.

კეთილი ადამიანები ძალიან ხშირად იმისათვის, რათა სწორად მოიქცნენ, პირად მსხვერპლს იღებენ. ისინი ხარჯავენ საკუთარ დროს, ფულს და რესურსებს იმისათვის, რომ სხვებს დაეხმარონ. მათ შეუძლიათ ფიქრი და იმის გაცნობიერება, რომ კეთილი საქმეები მთელ სამყაროს უკეთესს ხდის.

დევიდსონი ერთადერთი მეცნიერი არ არის, რომელიც ამაზე საუბრობს. არაერთმა კვლევამ აჩვენა, რომ კეთილი ადამიანები ეგოისტ, ბუზღუნა და ბოროტ ადამიანებზე ჭკვიანები არიან.

მაგალითად კანადაში ჩატარებულმა კვლევამ, რომლის თავდაპირველი მიზანიც იყო დადგინა, თუ როგორ უყალიბდებათ ადამიანებს პოლიტიკური შეხედულებები უჩვენა, რომ რასისტ ადამიანებს, რომლებსაც ცრურწმენების სჯეროდათ, გაცილებით დაბალი IQ აქვთ, ვიდრე დანარჩენებს, რომლებიც არ არიან რასისტები და ცვლილებებისთვისაც მუდამ მზად არიან.

სტივენ ჰოკინგს მიეწერება ცნობილი გამოთქმა „ინტელექტი, ეს არის ცვლილებებთან ადაპტირების უნარი“ – და მიუხედავად იმისა, რომ ეს გამოთქმა ჯერ კიდევ 1905 წლიდან არის ცნობილი, განსხვავებით მისი ნამდვილი ავტორისაგან, ის მაინც სრული სიმართლეა.

შიში იმის წინაშე, რაც უცნობია, ადამიანისათვის ძალიან ბუნებრივია. თუმცა მზაობა ცვლილბებისათვის და იმის გაცნობიერება, რომ სიახლეები სასიკეთოდ ცვლის სამყაროს, მხოლოდ ჭკვიან ადამიანებს ახასიათებთ. ისინი ყოველთვის ახერხებენ ახალ გარემოსთან ადაპტირებას.

სამართლიანობა მოითხოვს ისიც აღინიშნოს, რომ  კვლევაში მონაწილე ზოგიერთ ადამიანს, რომელიც მაინცდამაინც არ გამოირჩეოდა დადებითი პიროვნული თვისებებით, საშუალოზე მაღალი IQ ჰქონდა და პირიქით, ძალიან კეთილმა და მეგობრულმა ადამიანებმა საშუალო IQ დააფიქსირეს.

თუმცა მეცნიერები უკვე დიდი ხანია თანხმდებიან იმაზე, რომ IQ ჭეშმარიტი ინტელექტის ერთადერთი ნამდვილი საზომი არ არის. მათი აზრით, არსებობს ინტელექტის სამი ტიპი, მათ შორისაა სოციალური და ემოციური ინტელექტი.

ემპათია – სხვა ადამიანების გრძნობების გაგება და თანაგრძნობა ემოციური ინტელექტის მნიშვნელოვანი ნაწილია. სიკეთე, სხვა ადამიანების გრძნობების პატივისცემა და ცვლილებებთან ადაპტირება მაშინაც კი, როდესაც ისინი გვაშინებენ, ინტელექტის ნამდვილი მაჩვენებლებია.

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტინა”

სრულად ნახვა
ს საინტერესოაომუნიკაციაობოტექნიკაობოტექნიკა

Microsoft-ი ჟურნალისტებს რობოტებით ჩაანაცვლებს

Microsoft_Corporation

კომპანია Microsoft-მა ბრიტანეთში სააგენტო PA Mediа-ს 27 ჟურნალისტს კონტრაქტი არ გაუგრძელა, რომლებიც პორტალ MSN-ზე ახალ ამბებს აქვეყნებდნენ. ამის შესახებ BBC წერს.

გამოცემის ინფორმაციით, ჟურნალისტებს რობოტიზირებული ალგორითმები ჩაანაცვლებენ, რომლებიც დამოუკიდებლად აირჩევენ ახალ ამბებს და მათ რედაქტირებას შეძლებენ. MSN-ს ორიგინალური კონტენტი არ აქვს, მათი ახალი ამბები სხვადასხვა გამოცემის ტექსტებისგან შედგება, რომლებსაც პორტალის ფორმატის მიხედვით არედაქტირებენ.

სავარაუდოდ, მალე ანალოგიურ გადაწვეტილებას Microsoft-ი სხვა ქვეყნებში მომუშავე სააგენტოების მიმართაც მიიღებს. კორპორაციაში აზუსტებენ, რომ ჟურნალისტების გათავისუფლება კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეულ ეკონომიკურ სირთულეებს არ უკავშირდება.

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტინა”

სრულად ნახვა
ს საინტერესოასტორიაულტურააქართველო

საქართველოს ეროვნული გმირი – ქაქუცა ჩოლოყაშვილი

3334

26 მაისი საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დღეა

დამოუკიდებლობა გამოცხადდა კვირა დღეს, თბილისში, მეფისნაცვლის ყოფილ სასახლეში, ეროვნული საბჭოს პირველ სხდომაზე, საღამო ჟამს, პირველი მსოფლიო ომის მიწურულს, საქართვლოსა და კავკსიისთვის არეულ დროს და ეს იყო ახალი ცხოვრების, ახალი ქვეყნის დასაწყისი.

დასაწყისი რთული იყო, მაგრამ – იმედიანი.

აწეწილი, სულმოუთქმელი წლები იდგა, მაგრამ პასუხისმგებლობით – სავსე და ადამიანები თავდაუზოგავად უკეთესს ცდილობდნენ.

ამ ახალი ქვეყნის დაცვა ძნელი იყო. შენებას, მოწესრიგებასა და ფეხზე წამოდგომას ულმობელი წამზომის წიკწიკი ჩაესმოდა. გარდატეხა, სამშვიდობოს გასვლა, დინჯად მიმოხედვა არ მოხერხდა: პირველმა რესპუბლიკამ იარსება, მხოლოდ, ორ წელიწადსა და ცხრა თვეს, და მოისპო ბოლშევიკების მიერ – წითელმა რუსეთმა საქართველო დაიპყრო.

ამ დროის გმირია პოლკოვნიკი ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, პირველ მსოფლიო ომში გამოჩენილი ახალგაზრდა კავალერისტი, რომელმაც უარი თქვა ოკუპაციას შერიგებოდა და პატარა რაზმთან ერთად დაიწყო ბრძოლა დამპყრობელთა წინააღმდეგ.

მაშინდელი საქართველო სავსე იყო ტყის რაზმებით, მამაცი და შეურიგებელი ადამიანებით, მაგრამ ხალხის მეხსიერებამ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სახელი ,მაინც , გამორჩეულად შემოინახა.

იქნებ იმიტომ, რომ ის განასახიერებდა რაღაც უფრო მეტს, ვიდრე ტყის მაშინდელი მებრძოლები იყვნენ. ან, იქნებ, იმიტომაც, რომ ის უბადლოდ ხსნიდა თავის შეურიგებლობას:

არ მაინტერესებს, რომელი მთავრობა იქნება ჩვენს ქვეყანაში. მთავარია, რომ აქ რუსის ჯარი არ იდგეს და საქართველო თავისუფალი იყოსო

და, ან ,იქნებ, იმიტომაც, რომ იერით, ქცევით, ფიქრით ის რაღაც ტიპს- დროსგან დამოუკიდებელ ერთხასიათიან ქართველს განასახიერებდა და მტერიცა და მოყვარეც ამას ცხადლივ გრძნობდა.

ქაქუცა ჩოლოყაშვილი იმ დროის გმირი იყო და საუკუნო გმირად იქცა თავისი პირშეუკრავი ჭრილობებით, ჭლექით, ნატანჯი და ამოწყვეტის პირად მიყვანილი ოჯახითა და ნათესაობით; იმ სევდიანი გამონთქვამითაც, ხუმრობასავით რომ ისროლა პარიზში, როცა სთხოვეს,რომ ეცეკვა : ჩემი ფეხები მხოლოდ საქართველოში ცეკვავენო.

აკა მორჩილაძე

მწერალი

ფოტო: თორნიკე შენგელია

ფოტო არქივიდან: საქართველოს დამფუძნებელი კრების სხდომა, თბილისი1918 / Wikipedia

წყარო : helloblog.ge

სრულად ნახვა
ამოგონება - ინოვაციას საინტერესოააქართველო

ქართველი გამომგონებლის – გიორგი მაჩაბლის პარფიუმერიის წარმატებული ხაზი ნიუ-იორკში

25395999_1412904428838707_3991702455953395009_n

ქართველი გამომგონებელი, ქიმიკოსი და პოლიტიკოსი – გიორგი მაჩაბელი მსოფლიოში ცნობილია როგორც – The Prince George Matchabeli და მის სახელს, უპირველეს ყოვლისა, აშშ-ში შექმნილი პარფიუმერიის ხაზი უკავშირდება, რის გამოც მას „სუნამოების პრინცადაც“ მოიხსენიებენ ხოლმე. ცნობილი მთარგმნელის – ივანე მაჩაბელის ძმისშვილი ლონგ-აილენდის სასაფლაოზე, ნიუ-იორკშია დაკრძალული, მის მიერ შექმნილი პარფიუმერიის ხაზი კი დღემდე ერთ-ერთ უძველეს და მოთხოვნად პარფიუმერულ ნაწარმად რჩება ამერიკაში.

გიორგი მაჩაბელი 1885 წ. თბილისში დაიბადა და განათლება სათავადაზნაურო გიმნაზიაში მიიღო. სწავლა ბერლინის სამთო აკადემიაში გააგრძელა, აკადემიის დამთავრების შემდეგ გიორგი მაჩაბელმა თავისი შრომით მოიარა მთელი მსოფლიო — ხან მეზღვაური იყო, ხან მძღოლი და ხანაც შიკრიკი. ინტერესთა ფართო სპექტრის მიუხედავად, მაჩაბელ აქტიურად იყო ჩართული პოლიტიკურ პროცესებშიც და 1918 წ. 26 მაისიდან, მას შემდეგ, რაც საქართველოს სახელმწიფო აღდგა, როგორც დემოკრატიული რესპუბლიკა, გიორგი მაჩაბელი საქართველოს საელჩოს პირველი მდივანი იყო იტალიაში, სადაც მეუღლესთან – ცნობილ იტალიელ მსახიობთან – ნორინა ჯილთან ერთად ცხოვრობდა.

1922 წ. მაჩაბელი ამერიკაში გადასახლდა და ნიუ-იორკში გახსნა ანტიკური მაღაზია, რომლის სახელწოდებაც სტენდალის რომანიდან გამომდინარე ,,წითელი და შავი” შეარჩია, აქ ცოლ-ქმარი სხვადასხვა სახის ანტიკვარიატს ჰყიდდა, მათ შორის სპარსულ ფარდაგებს, ავეჯს, იტალიურ და ესპანურ ძვირფას ქსოვილებსა თუ სამკაულებს. თუმცა, მოგვიანებით, როცა საკუთარი პირველი სუნამო – ცოლისადმი მიძღვნილი “Princess Norina” გამოუშვა, მისმა წარმატებამ გადაფარა ანტიკვარიატის ბიზნესი, ამან კი პარფიუმერიის წარმოებით სერიოზულად დაინტერესებისკენ უბიძგა მაჩაბელს.

 1926 წელს ნიუ-იორკში მაჩაბელმა დაარსა პარფიუმერული ხაზი “Prince Matchabeli” – „მე ვქმნი პარფიუმერიას ამერიკისთვის, რომლის პარიზული ფასები, აქამდე არასდროს ყოფილა აქ ასე მისაღები, მაგრამ, რეალურად, მთელი ცხოვრება ქიმიის სფეროში ვტრიალდებდი და ვქმნიდი პარფიუმერიას, თუმცა მხოლოდ საკუთარი სიამოვნებისთვის, მაგრამ მათზე მოთხოვნა იმდენად დიდი იყო, რომ გადავწყვიტე ამ ყველაფრისთვის ბიზნესის სახე მიმეცა“ (გიორგი მაჩაბელი, 1928).

მაჩაბელი ხშირად ხვდებოდა მედიის ყურადღების ცენტრში, 1930 წლის ,,The New-Yorker-ი” იუწყება, რომ მას ჩვევად ჰქონია, ქალბატონებისთვის თავაზიანად ეგრძნობინებინა თუ კი შეამჩნევდა, რომ ისინი შეუფერებელ სუნამოს ხმარობდნენ და თავის ერთ-ერთ პროდუქტი გაეგზავნა პატივისცემის ნიშნად. მომავალში კი, თუ შეამჩნევდა რომ რომელიმე მათგანი კვლავ ძველებურ სუნამოს ხმარობდა, ხუმრობით მიაგებდა – „თქვენ მე არ მიერთგულეთო“.

წარმატებული ბიზნესსაქმიანობის მიუხედავად, მაჩაბელი აქტიურად აგრძელებდა საზოგადოებრივ მოღვაწეობასაც და ის იყო შეერთებულ შტატებში ქართული სათვისტომოს დაარსების ერთ–ერთი პირველი ინიციატორი, როგორც ცნობილია, მაჩაბელი დიდ მატერიალურ დახმარებას უწევდა არა მარტო სათვისტომოს, არამედ ყველა გაჭირვებულ ქართველს ამერიკაში. გიორგი მაჩაბელი 1931 წელს ფილტვების ანთებით გარდაიცვალა, რის შემდეგაც მალევე, მისი პარფიუმერიის სახლი ჯერ კერძო პირს, შემდეგ კი „Vicks Chemical Company-ს“ გადაეცა, თუმცა აღსანიშნავია რომ ბოლო პარფიუმერიის სახლის ბოლო ნაწარმი 2002 წელს არის გამოცემული და დღევანდელ ბაზარზეც პრინცი მაჩაბელის სახელით ფიგურირებს.

 წყარო: princematchabelli.blogspot.com

მასალა მოამზადა: თამარ დევდარიანმა

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
ს საინტერესოაომუნიკაცია

„ტიკ-ტოკი“ 13 წლამდე ბავშვების შესახებ ინფორმაციის უკანონიდ მოპოვების გამო 5.7 მილიონი დოლარით დააჯარიმეს

ფჰდფჯს

აშშ-ის ფედერალურმა სავაჭრო კომისიამ პოპულარული ჩინეთში შექმნილი აპლიკაცია „ტიკ-ტოკი“ 13 წლამდე ასაკის ბავშვების შესახებ პერსონალური ინფორმაციის უკანონოდ, მშობლების თანხმობის გარეშე მოპოვების გამო 5.7 მილიონი აშშ დოლარით დააჯარიმა.

კომისიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ბავშვების მონაცემთა კონფიდენციალობის დარღვევისთვის დღემდე ამ ოდენობის თანხით არავინ დაუჯარიმებიათ.

აპლიკაცია „ტიკ-ტოკი“ სტარტაპ ByteDance-ის ეკუთვნის. აშშ-ის ფედერალური სავაჭრო კომისიის ჯარიმა დაკავშირებულია ვიდეო გაზიარების აპლიკაცია Musical.ly-თან, რომელიც ByteDance-მა 2017 წელს შეიძინა და მოგვიანებით ის „ტიკ-ტოკთან“ გააერთიანა.

სავაჭრო კომისიის განმარტებით, Musical.ly-თან დაკავშიებით ჩატარებულმა გამოძიებამ დაადგინა, რომ ის იყენებდა შემაშფოთებელ პრაქტიკას, მათ შორის ბავშვების ადგილმდებარეობის შესახებ და სხვა სახის ინფორმაციის მოპოვებას და მის საჭიროზე უფრო ხანგრძლივად შენახვას.

აღნიშნულთან დაკავშირებით „ტიკ-ტოკმა“ განცხადება გაავრცელა, სადაც აღნიშნულია, რომ ის მომხრეა ისეთი ზომების გატარების, რაც მომხმარებელს დაიცავს.

კომპანიის ინფორმაციით, მან ამერიკელი ახალგაზრდა მომხმარებლისთვის ცალკე აპლიკაცია შექმნა, რითაც მათ ვიდეოს გაზიარება, დაკომენტარება, მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნა, ე.წ. „დაფოლოვერება“ ან  პროფილის შექმნა არ შეეძლებათ.

ცნობისათვის, აპლიკაცია „ტიკ-ტოკს“, რომლის საშუალებითაც ვიდეოების ატვირთვა და გაზიარებაა შესაძლებელი, ნახევარ მილიარდზე მეტი გამომწერი ჰყავს მსოფლიოში.

წყარო :CNN

მასალა მოამზადა : თამარ ტაბატაძემ  

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტინა”

სრულად ნახვა
იოლოგიას საინტერესოავლევები

მეცნიერები: ,,ჩვენს წინაპრებს ჩვენზე ნაკლები ეძინათ”

ძილი

ახლახან ჩატარებული კვლევის მიხედვით, ჩვენს წინაპრებს დღის განმავლობაში ნაკლები ეძინათ, ვიდრე ჩვენ.

ამერიკელმა მკვლევარებმა შეისწავლეს აფრიკის და სამხრეთ ამერიკის ტრადიციული საზოგადოების იმ წევრების ძილის რეჟიმი, რომელთა ცხოვრების წესი ძალიან ახლოსაა უძველესი მონადირე- შემგროვებელი ადამიანების ცხოვრების წესთან.

ისინი დააკვირდნენ 98 ადამიანს 1,165 ღამის განმავლობაში, და აღმოჩნდა, რომ მათ ეძინათ საშუალოდ 6.5 საათი ღამეში.

შედარებისთვის, მეცნიერებმა განაცხადეს, რომ ადამიანების უმრავლესობას აშშ-ში დაახლოებით შვიდი საათი სძინავს.

ჟურნალ ,,Current Biology-ში” გამოქვეყნებული ახალი კვლევის თანახმად, ძილის სტილის ჩამოყალიბებაში სინათლეზე უფრო დიდ როლს ტემპერატურა თამაშობს.

 

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
სტრონომია - კოსმოსის საინტერესოაატეგორიის გარეშესოფლიო

სასტუმრო ღია კოსმოსში

5vgsweft

მზად ხართ გაატაროთ დასვენების დღეები კოსმოსში? ჯერჯერობით, ამ თემაზე ყველაზე სწორი კითხვაა: ეს უკვე შესაძლებელია? – წერს BBC.

2018 წლის აპრილში, კონფერენციაზე Space 2.0 , რომელიც სან-ხოსეში (კალიფორნიაში) ჩატარდა, გაირკვა რომ Aurora Station -ი ორბიტაზე მსოფლიოში პირველი სასტუმრო გახდებოდა.

Aurora Station -ის სტუმრები იცხოვრებენ დიდი სივრცის მქონე ოთახში და 12 დღის განმავლობაში დედამიწის ხედებით დატკბებიან. ასევე ნახავენ ისეთ ატმოსფერულ მოვლენას, როგორიცაა ჩრდილოეთის ნათება.

Aurora Station -ის ორბიტაზე გაშვება 2022 წელს იგეგმება. ყველაზე იაფი ბილეთის ფასი ერთ პერსონაზე 9,5 მილიონი დოლარია.

როგორც კომპანია Orion Span-ის წარმომადგენლები აცხადებენ, უკვე მსურველების ვრცელი რიგი დგას. ამ დროისათვის ადგილები 7 თვის განმავლობაში წინასწარ არის დაჯავშნილი.

სრულად ნახვა
ს საინტერესოა

მძინარე ბავშვები – ემიგრანტებში გავრცელებული უცნაური სინდრომი

C7D89239-337F-41D9-90F3-1352BAD8BF44_w1023_r1_s

Resignation Syndrome (RS) – ამ სინდრომს შვედეთში 90-იანი წლებიდან იკვლევენ. ეს არის დაავადება, რომელიც თავშესაფრის მაძიებელი ოჯახების ბავშვებს ემართებათ. მოულოდნელად ბავშვები კომისმაგვარ მდგომარეობაში ვარდებიან, რომელიც თვეების, ხან კი წლების განმავლობაში გრძელდება.

RS – შეიძლება ითარგმნოს, როგორც გაუცხოების, განყენების სინდრომი. უცხოური პრესა წერს, რომ ის, როგორც წესი, პოსტსაბჭოთა კავშირისა და ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნებიდან ლტოლვილ ბაშვებშია აღმოჩენილი, ძირითადად 10-15 წლის მოზარდებში. ბავშვები არ რეაგირებენ გარე გამღიზიანებელზე, წვანან უძრავად, თვალდახუჭულები. საჭმელს ხელოვნურად აჭევენ სპეციალური მილით ან კოვზით. ამასთან, საქმე ერთეულ შემთხვევებს არ ეხება. საუბარია ასობით ბავშვზე, რომლებიც ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ.

მძინარე ბავშვების ისტორიები პირველად წლების წინ მოხვდა მედიაში. მაგალითად, ჯერ კიდევ 2017 წელს „ნიუ იორკერი“ წერს გიორგიზე, რომელმაც მას შემდეგ „დაიძინა“, რაც მის ოჯახს თავშესაფრის მიღებაზე უარი უთხრეს.

გიორგი 5 წლის იყო, როცა ჩრდილოეთ ოსეთიდან შვედეთში გადმოიყვანეს. მისი მამა, სოსლანი პაციფისტურ რელიგიურ სექტას ფინანსურად ეხმარებოდა, რის გამოც მას და მის ოჯახს 2007 წელს ამოწყვეტით დაემუქრნენ. მათ შვედეთს მიაშურეს.

2015 წელს ოჯახმა შვედეთის მთავრობისგან თავშესაფარზე უარი მიიღო. ამ დროისთვის ბაშვები, ფაქტობრივად, უკვე „შვედები“ იყვნენ და, როგორც სოსლანი ამბობს, „მათთვის რუსეთში დაბრუნება მთვარეზე წასვლას ნიშნავდა“. როცა გიორგიმ უარის ფურცელი ნახა, იატაკზე დააგდო და თავის ოთახში საწოლზე დაწვა. როგორც მერე იხსენებს, სხეულს, ფაქტობრივად, ვეღარ გრძნობდა, თვალები კი თავისით დაეხუჭა.

გიორგიმ ძილში რამდენიმე თვე გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში მას ხელოვნურად კვებავდნენ. სხეული უფრო და უფრო სუსტდებოდა, კუნთები თითქმის აღარ შერჩა.

ამ მდგომარეობიდან გამოსვლის შემდეგ მან თქვა, რომ მთელი ამ დროის განმავლობაში თავს ისე გრძნობდა, თითქოს მინის თხელკედლებიან ყუთში იჯდა, ყუთი კი ოკეანის სიღრმეში იყო ჩაშვებული. ეგონა, ერთი სიტყვის თქმაც კი კედლებს დაამსხვრევდა და წყალში დაიხრჩობოდა.

რატომ მხოლოდ შვედეთი?

ამ ფენომენმა ექიმებს ბევრი თავსატეხი გაუჩინა. ისინი ვერ იგებენ, რატომ ხდება ეს მხოლოდ შვედეთში და ისიც მხოლოდ ლტოლვილ ბავშვებში. პირველი შემთხვევა აქ 90-იან წლებში დაფიქსირდა. 2003-2005 წლებში, ანუ 2 წლის განმავლობაში, იგივე დიაგნოზი 400-ზე მეტ ბავშვს დაუსვეს. შემდეგ წლებში რაოდენობამ იკლო – მხოლოდ 169 შემთხვევა დაფიქსირდა 2015-2016 წლებში.

შვედეთი, დაცვა სამეფო სასახლის წინ
შვედეთი, დაცვა სამეფო სასახლის წინ

თავდაპირველად იმასაც კი ფიქრობდნენ, რომ მშობლები თავად აძლევდნენ ბავშვებს პრეპარატებს მსგავსი ეფექტის გამოსაწვევად, მაგრამ ეს ვერსია არ დადასტურდა.

შვედეთი ერთ-ერთია იმ ქვეყნებიდან, რომელიც დიდი რაოდენობით იფარებდა ლტოლვილებს. მათი რიცხვი ქვეყანაში იმდენად გაიზარდა, რომ ბოლო წლებში შვედეთის მთავრობამ პოლიტიკა შეცვალა და თავშესაფრის მიღება გაძნელდა. ხშირად უარს ეუბნებიან მათაც კი, ვისაც ოჯახში RS სინდრომის მქონე ბავშვი ჰყავს და საბუთების გადახედვას ითხოვს.

ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ეს სინდრომი თავს იჩენს ერთი და იმავე ოჯახის ბავშვებში, მეზობელ ბავშვებში, ანუ იმ მოზარდებში, რომელთაც ამ დაავადების შესახებ ინფორმაცია ჰქონდათ. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ სინდრომი „გადამდებია“, თუმცა ამომწურავი კვლევა, რომელიც ყველა კითხვას უპასუხებდა, არ არსებობს.

მეცნიერები პარალელს ავლებენ მსგავს Pervasive Refusal Syndrome-თან, რომელიც ბრიტანეთში 90-იან წლებში დაფიქსირდა, მაგრამ შემთხვევების რაოდენობა იქ ძალიან მცირე იყო. ეს სინდრომი ასევე ბავშვებშია გავრცელებული. ბავშვი, ფაქტობრივად, უარს ამბობს სიცოცხლეზე, ჭამაზე, დალევაზე, ლაპარაკზე, ჰიგიენაზე.

ძილში გატარებული თვეები

„ბიბისი“ წერს 10 წლის სოფიზე, რომელიც ძალიან მოძრავი იყო და ცეკვა უყვარდა, ახლა მას ე.წ. პამპერსი უკეთია და ეტლში გაუნძრევლად ზის (ავტორი – ლინდა პრესლი, 2017 წელი).

სოფის სასიცოცხლო მაჩვენებლები ნორმალურია, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ბავშვს თვალები დახუჭული აქვს და არაფერზე რეაგირებს.

სოფის ოჯახი შვედეთში რუსეთიდან მოხვდა. იქ მათ თავს დაეხნენ. მშობლებს ბავშვის თვალწინ სცემეს.

„ბიბისი“ წერს, რომ ასეთი მდგომარეობა ერთგვარი დამცავი ფარია ამ ბავშვებისთვის. ისინი იმდენად უსამართლო სამყაროში ცხოვრობენ, რომ ამ მეთოდით მისგან დისტანცირებას ცდილობენ. RS სწორედ იმ მოზარდებში გვხვდება, რომელთა მშობლები საკუთარი ქვეყნებიდან ძალმომრეობას გამოექცნენ.

კარენს, რომლის ოჯახიც შვედეთში სომხეთიდან ჩამოვიდა, 14 თვე რეაქცია არაფერზე ჰქონია. მისი საჭმელი წყალწყალა პიურე იყო, რადგან სხვას ვერაფერს ყლაპავდა.

3 თვე მკურნალობდნენ ქეთის. „ბავშვი კავკასიის ერთ-ერთი ქვეყნიდან“ – ასე მოიხსენიებენ მას მეცნიერები, რომლებმაც ეს ავადმყოფობის ისტორია კვლევისთვის გამოიყენეს.

მძინარე ბავშვების რაოდენობა დიდია, მათი ისტორიები კი თითქმის ერთნაირი. ბავშვები კომის მსგავს მდგომარეობაში ვარდებიან მას შემდეგ, რაც შვედეთის მთავრობა მათ ოჯახებს თავშესაფარზე უარს ეუბნება, ანუ დაავადებას წინ ყოველთვის ძლიერი სტრესი უძღვის. სინდრომი შეიძლება განვითარდეს ერთბაშად ან თანდათანობით. როდესაც ბავშვები, ბოლოს და ბოლოს, ფხიზლდებიან, ისინი ნელ-ნელა უბრუნდებიან ჩვეულებრივ ცხოვრებას და მომხდარის შესახებ, როგორც წესი, არაფერი ახსოვთ.

შვედი ექიმები ხშირად აკითხავენ პაციენტებს და მათ მშობლებს ასწავლიან, როგორ უნდა მოიქცნენ ამ მდგომარეობაში. ექიმების თქმით, მთავარი რუტინის შენარჩუნებაა და ის, რომ ბავშვმა თავი უსაფრთხოდ იგრძნოს. რადგანაც სპეციფიკური მკურნალობა ამ შემთხვევაში საჭირო არ არის, ბავშვები ისევ საკუთარ სახლებში რჩებიან. ოთახებში, სადაც ისინი წვანან, დილით ჩვეულებრივად ანთებენ შუქს. ბავშვი ეტლით მიჰყავთ მაგიდასთან ან პირდაპირ ლოგინში აჭმევენ. ბავშვი თვალდახუჭული ჭამს, გაუაზრებლად, ამიტომ მშობელი ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს, რომ მოზარდი არ დაიხრჩოს. მძინარეს აბანავებენ, აცმევენ, ვარცხნიან და მასაჟს უკეთებენ, ელაპარაკებიან კიდეც, ეგებ ესმით კიდეც სიტყვები.

სამყაროსგან დამცავი ფარი

როდესა RS -ზე, როგორც საზოგადებისგან თავდაცვის საშუალებაზე ლაპარაკობს, კანადელი ფილოსოფოსი იან ჰეკინგი იხსენებს იმ დაავადებებს, რომლებიც მსგავს სიტუაციაში წარმოიშვა. მაგალითად, მე-19 საუკუნის ბოლოს, როდესაც ევროპაში ქალების სოციალური და სექსუალური უფლებები დაკნინებული იყო, თავი იჩინა ახალი სახის ფსიქიკურმა დაავადებამ – ისტერიამ. მოგვიანებით ამერიკაში გამოჩნდა დაავადება, რომელიც ბავშვობაში გადატანილი სექსუალური ძალადობის შედეგი იყო – პიროვნების დისოციაციური აშლილობა.

LIFE OVERTAKES ME „სიცოცხლე მამარცხებს“ – ეს 40-წუთიანი დოკუმენტური ფილმი აშშ-მა და შვედეთმა ერთობლივად გადაიღეს. ის 2019 წელს გამოვიდა ეკრანზე და ოსკარზე ნომინირებული ფილმების მოკლე სიაშიც მოხვდა. ფილმში იმ ბავშვების ყოველდღიურობაა აღწერილი, რომლებიც, უკვე თვეებია, ლოგინიში წვანან. გადამღები გუნდი ამბობს, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში შვედეთში ამ სინდრომით დაავადების 200 შემთხვევა დაფიქსირდა. გარდა ამისა, მსგავსი, თუმცა არა იგივე სიმპტომები გამოაჩნდათ უკვე ავსტრალიის თავშესაფრებში მცხოვრებ ბავშვებსაც.

წყარო : radiotavisupleba.ge

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა“

სრულად ნახვა
ნალიტიკას საინტერესოავლევები

რეკორდი იტალიაში – ბოლო 24 საათში კორონავირუსისგან 4 693 ადამიანი გამოჯანმრთელდა

koronavirusi_w_h

იტალიის სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურის განახლებული მონაცემებით, ქვეყანაში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსისგან 4 693 ადამიანი გამოჯანმრთელდა, რაც პანდემიის არსებობის განმავლობაში აბსოლუტური რეკორდია.

აღსანიშნავია, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში იტალიაში კორონავირუსით 285 ადამიანი გარდაიცვალა, ხოლო 1 872 ადამიანს კი კორონავირუსით ინფიცირება დაუდგინდა.

პანდემიის დაწყებიდან დღემდე იტალიაში კორონავირუსით 205 463 ადამიანი დაინფიცირდა, 27 967 გარდაიცვალა, ხოლო 75 945 კი გამოჯანმრთელდა.

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა“

სრულად ნახვა
1 2 3 4 5 6 70
Page 4 of 70