close

მედიცინა

ედიცინა

დღეს დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეა – საინტერესო ფაქტები

4D344DDC-CB76-4274-959B-28760417AC2C

21 მარტი ­ 2011 წელს, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეგიდით, დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღედ დაწესდა.

დაუნის სინდრომით ყოველი 800 ბავშვიდან ერთი იბადება და  ამ სინდრომის მქონე ბავშვი შესაძლოა ეყოლოს ნებისმიერ ადამიანს. საზოგადოების ნაწილმა არ იცის, რომ დაავადება კი არა, გენეტიკური ცვლილებაა. დაუნის სინდრომი არც მემკვიდრეობითია და არც გადამდები. ასე რომ, ის არ შეიძლება გამოიყენებოდეს დამაკნინებელ სიტყვად.

ცნობისათვის, დაუნი იყო მეცნიერი, რომელმაც პირველმა აღწერა ეს სინდრომი.

მოკლედ რომ ვთქვათ – დაუნის სინდრომი მდგომარეობაა, როდესაც ადამიანს ზედმეტი ქრომოსომა აქვს. სწორედ ქრომოსომები განაპირობებენ ბავშვის ორგანიზმის ჩამოყალიბების პროცესს ორსულობის დროს და მის განვითარებას, როგორც მუცლადყოფნის, ასევე დაბადების შემდგომ პერიოდში. ჩვეულებისამებრ, ბავშვი იბადება 46 ქრომოსომით. ბავშვებს დაუნის სინდრიმით აქვთ ზედმეტი  –  21-ე ქრომოსომა. სამედიცინო ენაზე მას „21-ე ტრისომიას” უწოდებენ.  სწორედ ზედმეტი ქრომოსომა ხდება  ბავშვის ფიზიკური და გონებრივი განვითარების ცვლილების მიზეზი.

დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებისათვის დამახასიათებელია ბევრი მსგავსი გარეგნული ნიშან-თვისებები და ქცევები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თითოეულ მათგანს სხვადასხვა შესაძლებლობა გააჩნია.

დაუნის სინდრომისათვის დამახასიათებელი რამდენიმე საერთო ფიზიკური ნიშანია:

 • სახის ბრტყელი პროფილი, განსაკუთრებით ცხვირის ფართო, ჩაღრმავებული ხიდი;
 • თვალების ნუშისებური (ირიბი) ჭრილი;
 • მოკლე კისერი;
 • პირის ზომასთან შედარებით დიდი ენა;
 • პაწაწინა თეთრი „ლაქები“ თვალის ფერად გარსზე – ირისზე;
 • ერთი ღრმა ხაზი ხელისგულზე (ხელსგულის ნაკეცი);
 • კუნთთა სუსტი ტონუსი ან სუსტი სახსრები;
 • დაბალი სიმაღლე;

დაუნის სინდრომი წარმოადგენს ყველაზე გავრცელებულ ქრომოსომულ დაავადებას აშშ-ში. ყოველწიურად, აშშ-ში 6,000 ბავშვი იბადება დაუნის სინდრომით, რაც ნიშნავს, რომ 700-დან 1 ბავშვს აქვს დაუნის სინდრომი.

საქართველოში, 2013  წელს 0-5 წლამდე ბავშვებში რეგისტრირებული იყო 40 შემთხვევა, ინციდენტობა 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებში იყო 12.1/100 000, ხოლო 0-5 წლამდე  ბავშვებში შეადგენდა 11.8/100 000.

დაუნის სინდრომის ტიპები:  

არსებობს დაუნის სინდრომის სამი ტიპი, თუმცა ქრომოსომებზე დაკვირვების გარეშე საკმაოდ რთულია მათი გარჩევა სამივე სახეობისათვის დამახასიათებელი ბევრი მსგავსი ფიზიკური ნიშან-თვისებისა და ქცევის გამო.

ტრისომია 21. დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების 95%-ს აქვთ ტრისომია 21. ამ ტიპის დაუნის სინდრომის დროს, ორგანიზმის თითოეულ უჯრედს აქვს 21-ე ქრომოსომის 3 წყვილი ნაცვლად ორისა.

ტრანსლოკაცია. გვხვდება დაუნის სინდრომის მქონე პირების  მხოლოდ 3%-ში. ტრანსლოკაციის შემთხვევაში, 21-ე ქრომოსომა მიბმულია სხვა ქრომოსომასთან.

მოზაიციზმი – გვხვდება დაუნის სინდრომის მქონე პირების 2%-ში. მოზაიციზმის შემთხვევის დროს, ზოგიერთი უჯრედის ქრომოსომა შეიცავს 21-ე ქრომოსომის 3 წყვილს, სხვა ქრომოსომებს კი, ჩვეულებრივ, აქვთ 21-ე ქრომოსომის 2 წყვილი. ბავშვებს მოზაიციზმის ფორმის დაუნის სინდრომით შესაძლებელია ჰქონდეთ დაუნის სხვა სინდრომის მქონე ბავშვების მსგავსი თვისებები, თუმცა ეს თვისებები შესაძლებელია ნაკლებად იყოს გამოხატული, რადგან მათ აქვთ ქრომოსომების წყვილი ნორმალური (ტიპიური) რაოდენობით.

დაუნის სინდრომის მიზეზები და რისკ-ფაქტორები:

ზედმეტი 21-ე ქრომოსომა იწვევს ფიზიკური და გონებრივი განვითარების ცვლილებებს. კვლევებმა დაადგინა, რომ დაუნის სინდრომს იწვევს 21-ე ქრომოსომა, მაგრამ უცნობია  ზუსტად თუ რატომ ჩნდება ან რა ფაქტორები ახდენენ ზეგავლენას დაუნის სინდრომის ჩამოყალიბებაზე. თუმცა, ერთ-ერთ რისკ-ფაქტორად ითვლება დედი ასაკი – 35 წელს ზემოთ.

დაუნის სინდრომის დიაგნოსტიკის მეთოდები:

დიაგნოზის დასმა შესაძლებელია როგორც ორსულობის, ასევე ბავშვის დაბადების შემდგომ პერიოდში. ორსულობის დროს დაუნის სინდრომის დიაგნოზის დასმა საშუალებას აძლევს მშობლებს და ოჯახებს მოემზადონ ბავშვის სპეციალური საჭიროებებისათვის.

ორსულობის დროს

არსებობს დაუნის სინდრომის დადგენის ორი ძირითადი მეთოდი – სკრინინგული კვლევა და დიაგნოსტიკური კვლევები. სკრინინგული კვლევა ორსულობის დროს განსაზღვრავს, არსებობს თუ არა დაუნის სინდრომის რისკი და განსაზღვრავს დიაგნოსტიკური ტესტის ჩატარების საჭიროებას. სკრინინგული ტესტი არ იძლევა სრულ დიაგნოსტიკურ სურათს, თუმცა უსაფრთხოა დედისთვის და ბავშვისთვისაც. დიაგნოტიკური ტესტი ზუსტად ადგენს დაუნის სინდრომის არსებობას, თუმცაღა შესაძლებელია გარკვეულწილად სარისკო იყოს დედისთვის და ბავშვისთვის.

დაუნის სინდრომის სკრინინგული ტესტი

სკრინინგის ტესტი მოიცავს სისხლის ანალიზებს, რომელიც განსაზღვრავს დედის სისხლში სხვადასხვა ნივთიერების ოდენობას (მაგ. MS-AFP, „სამმაგი ტესტი“ (Triple Screen); „ოთხმაგი ტესტი“ (Quad-screen) და ასევე ულტრასონოგრაფიულ კვლევას, რომელიც გვაძლევს ინფორმაციას ბავშვის განვითარების შესახებ. ულტრასონოგრაფიის დროს ერთ-ერთი საყურადღებო ნიშანია ბავშვის კისრის ნაოჭის სისქე და სითხის არსებობა კისრის უკანა არეში. ზედმეტი სითხე კისრის უკანა არეში შესაძლოა მიუთითებდეს გენეტიკურ პრობლემაზე (დარღვევაზე). იშვიათ შემთხვევაში, სკრინიგნის ტესტი არასწორ შედეგსაც აჩვენებს.

ქრომოსომული პრობლემების დასადგენად, მათ შორის, დაუნის სინდრომის დაიგნოსტიკისათვის 2010 წლიდან გამოიყენება აგრეთვე ახალი ტესტი – ის ახდენს ნაყოფის დნმ-ის დიაგნოსტიკას დედის სისხლში. ეს გამოკვლევა რეკომენდებულია იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს ეჭვი დაუნის სინდრომზე. გამოკვლევა ძირითადად ტარდება პირველი სამი თვის განმავლობაში და სულ უფრო და უფრო ფართოდ ინერგება.

 

დაიგნოსტიური კვლევის მეთოდები

გამოკვლევა ტარდება მას შემდეგ, თუ სკრინინგის ტესტი დადებითია.  დიაგნოსტიური კვლევებია:

 • ქორიონის ბუსუსების ბიოფსია —რომელიც იკვლევს პლაცენტის მასალას;
 • ამნიოცენტეზი – იკვლევს სანაყოფე (ამნიონურ) სითხეს, რომლითაც გარშემორტყმულია პატარა;
 • ჭიპლარის სისხლის ნიმუში (PUBS)—- იკვლევს ჭიპლარის სისხლს

 

ეს ტესტები იკვლევენ ცვლილებებს ქრომოსომებში, რომლებსაც ადასტურებენ დაუნის სინდრომის არსებობას.

დაბადების შემდგომ:

ბავშვის დაბადებისთანავე, ექიმი სინჯავს ბავშვს და ისმება დაუნის სინდრომი. ძირითადად ხდება ბავშვის სისხლის ანალიზების გამოკვლევა, რათა დადგინდეს 21-ე ქრომოსომის არსებობა ბავშვის უჯრედებში.

რადგანაც დაუნის სინდრომით დაავადებული ბავშვების 50%-ს აქვს გულის დეფექტები,  ყველა ახალდაბადებული ბავშვს უტარდება ექოკარდიოგრამა (გულის ექოსკოპიური სურათი).

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სხვა პრობლემები დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებში:

დაუნის სინდრომის მქონე ბევრ ადამიანს აქვთ სახის დამახასიათებელი გარეგნული ნიშნები და არ ახასიათებთ რაიმე მნიშვნელოვანი თანდაყოლილი დეფექტი. თუმცა, გარკვეულ ნაწილს აქვს ერთი ან ორი თანდაყოლილი დეფექტი, ან ჯანმრთელობის სხვა პრობლემლემები. დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებში რამდენიმე ფართოდ გავრცელებული ჯანმრთელობის პრობლემაა:

 • სმენის დაქვეითება (75%-მდე);
 • ობსტრუქციული საძილე აპნეა – მდგომარეობა, როდესაც ძილის დროს ხდება სუნთქვის დროებით შეჩერება) (50 -75%-მდე);
 • ყურის ინფექციები (50 -70%-მდე);
 • თვალების დაავადებები (60%-მდე), მაგ. კატარაქტა, და სხვა დაავადებები, რომლებიც საჭიროებენ სათვალის ტარებას;
 • გულის თანდაყოლილი დეფექტი (50%);

სხვა ნაკლებად გავრცელებული ჯანმრთელობის პრობლემებია:

 • კუჭ-ნაწლავის ბლოკადა, რომელიც მოითხოვს ქირურგიული ჩარევას;
 • ბარძაყის ამოვარდნილობა;
 • ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება;
 • ანემია (სისხლის წითელ უჯრედები ვერ მოაწოდებენ საკმარის ჟანგბადს ორგანიზმს) და რკინის დეფიციტი (ანემია, როდესაც სისხლის წითელ უჯრედებს არ გააჩნიათ საკმარისი რაოდენობის რკინა);
 • ლეიკემია ჩვილებში ან ბავშვობის ადრეულ ხანაში
 • ჰირშპრუნგის დაავადება.

ცხოვრება დაუნის სინდრომით

დაუნის სინდრომი არის მდგომარეობა, რომელიც გრძელდება მთელი სიცოცხლის მანძილზე. ინდივიდუალურ საჭიროებაზე მორგებული სერვისები სიცოცხლის ადრეულ ეტაპზე  ეხმარება ბავშვებსა და ახალდაბადებულებს ფიზიკური და ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაუმჯობესებაში, მათი პოტენციალის განვითარებაში. ეს სერვისები მოიცავს მეტყველების, ოკუპაციურ და ფიზიკურ თერაპიას, რომელიც მიეწოდება ბავშვებს ადრეული ინტერვენციის სახით. დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს შესაძლებელია ესაჭიროებოდეთ დამატებითი მზრუნველობა/მხარდაჭერა ან მეტი ყურადღება სკოლაში, თუმცა დაუნის სინდრომის მქონე ბევრი ბავშვი სწავლობს ჩვეულებრივ კლასში.

დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების შეუძლიათ იცხოვრონ პროდუქტიულად და სრულფასოვნად. შეუძლიათ ჰქონდეთ სამსახური და იცხოვრონ დამოუკიდებლად. გარდა ამისა, დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებისათვის ძალზედ მნიშვნელოვანია იყვნენ საზოგადოებაში ინტეგრირებულები, შეძლონ საკუთარ თავზე ზრუნვა და რეგულარულად იყვნენ ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ ჯანმრთელობის რისკების კონტროლისთვის.

 

წყარო: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი – ,,დოქტრინა”

 

სრულად ნახვა
ვლევებიედიცინასოფლიო

ამწვავებს თუ არა “იბუპროფენი“ COVID-19-ის ინფექციას და რას გვირჩევენ მედიკოსები ?

Ibuprofen-250220-AP-File

გერმანიაში WhatsApp-ის საშუალებით ანონიმური ხმოვანი შეტყობინება გავრცელდა. ქალის ხმა სოციალური მედიის მომხმარებელს აფრთხილებდა, რომ მისი მეგობრის თქმით, რომელიც ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკის ექიმია, იმ პაციენტებს, რომლებსაც COVID-19-ის მძიმე სიმპტომები აღენიშნებოდათ, ჰოსპიტალში მისვლამდე კარგად ნაცნობი მედიკამენტი -„იბუპროფენი“ – ჰქონდათ მიღებული.
ამ შეტყობინებამ სათავე დაუდო მითქმა-მოთქმას იმის შესახებ, რომ ისეთი სიცხის დამწევი და ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები, როგორიც „იბუპროფენი“ და „ასპირინია“ ვირუსის უარყოფით შედეგებს აჩქარებს.
მოგვიანებით კომენტარი გააკეთა ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკამ და განაცხადა, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით არანაირი კვლევა ჩატარებულა და რომ ხმოვანი შეტყობინება „ფეიკ ნიუსი“ იყო.
აღსანიშნავია, რომ ეს მსგავსი ინფორმაციის გავრცელების ერთადერთი შემთხვევა არ ყოფილა. ირლანდიის ინფექციური დაავადებების საზოგადოებამ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ქალაქ კორკში ოთხ ადამიანს კორონავირუსის მძიმე ფორმა მას შემდეგ განუვითარდა, რაც ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტები მიიღეს.
გარდა ამისა, ჟურნალ The Lancet-ში გამოქვეყნდა სტატია, სადაც აღნიშულია, რომ გარკვეული მედიკამენტები, მათ შირის „იბუპროფენი“ კორონავირუსით დაინფიცირებულ იმ პაციენტებს, რომლებსაც მაღალი წნევა და დიაბეტი აწუხებთ, რისკის ქვეშ აყენებს.
მოგვიანებით, საფრანგეთის ჯანდაცვის მინისტრმა ოლივერ ვერანმა, რომელიც პროფეესიით კვალიფიციური ნევროლოგია, განაცხადა, რომ „იბუპროფენი“ და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები ახალი კორონავირუსის უარყოფით შედეგებს ზრდის.
ვერანმა სოციალურ ქსელ „ტვიტერში“ დაწერა, რომ „ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტები (მათ შორის „იბუპროფენი“) შესაძლოა დაავადების გაუარესების ფაქტორი იყოს. სიცხის შემთხვევაში მიიღეთ „პარაცეტამოლი.““
იმავე დღეს, საფრანგეთის ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც აღნიშნული იყო, რომ COVID-19-ით დაინფიცირებულ პაციენტებში არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატების გამოყენებას „სერიოზული გვერდითი ეფექტები“ აქვს.
საფრანგეთის ჯანდაცვის მინისტრის ეს მოსაზრება ზოგიერთმა ექსპერტმა მკაცრად გააკრიტიკა, რომლებიც აცხადებენ, რომ „იბუპროფენსა“ და კორონავირუსის გართულებას შორის კავშირის მტკიცებულება არ არსებობს.
შოტლანდიის წმინდა ანდრიას უნივერსიტეტის ინფექციური და გლობალური ჯანდაცვის განყოფილების მეცნიერმა მიუგ სევიკმა განაცხადა, რომ არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატებთან დაკავშირებული „უტიფარი განცხადებების“ გამო შეშფოთებული იყო.
„არ არსებობს სამეცნიერო მტკიცებულება იმის შესახებ, რომ „იბუპფროფენი“ COVID-19-ით ინფიცირების დროს მდგომარეობის გაუარესებას იწვევს,“ – აღნიშნა მან.
აღსანიშნავია, რომ დიდი ბრიტანეთის ეროვნული ჯანდაცვის სისტემამ პაციენტებს რეკომენდაცია მისცა, რომ კორონავირუსის სიმპტომების სამკურნალოდ „პარაცეტამოლი“ გამოიყენონ.
რას აცხადებენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში?
აღნიშნულ საკითხზე კომენტირებისას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში ახადებენ, რომ მათ აქვთ ინფორმაცია არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატებთან, მათ შორის „იბუპროფენთან“, დაკავშირებით გამოთქმული მოსაზრებების შესახებ, თუმცა ისინი არ ფლობენ ინფორმაციას იმ კლინიკური მონაცემების შესახებ, რასაც ეს მოსაზრებები ეფუძნება.
„ოფიციალური რეკომენდაციის გაცემამდე აღნიშნულსაკითხზე მტკიცებულებების მოპოვებას განვაგრძობთ,“- აღნიშნავენ „ჯანმოს“ წარმომადგენლები.
ასე რომ, ჯერჯერობით „იბუპროფენის“ გამოყენებასა და კორონავირუსის სიმპტომების გამწვავებას შორის კავშირი არ დადგენილა. თუმცა, ზოგიერთ ქვეყნის ჯანდაცვის ოფიციალური პირები COVID-19-ის სიმპტომების სამკურნალოდ მისი გამოყენების რეკომენდაციას არ იძლევიან და მის „გონივრულ ალტერნატივად“ „პარაცეტამოლს“ მიიჩნევენ.

წყარო : Euronews

მასალა მოამზადა : თამარ ტაბატაძემ 

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა“

სრულად ნახვა
ედიცინა

სავარაუდოდ, ტვინის იმპლანტს ადამიანების კომიდან გამოყვანა შეეძლება

765b

გასულ წელს, არაბთა გაერთიანებულ ემირატებში, 1991 წელს, ავარიის შედეგად კომაში ჩავარდნილმა ქალმა გაიღვიძა. ეს მოხდა 27 წლიანი კომის შემდეგ და მის ექიმებს მომხდარის დაჯერება უჭირდათ. ეს საკმაოდ იშვიათი შემთხვევაა. ჩვეულებრივ, რაც უფრო დიდი ხანია პაციენტი კომაში, მით უფრო მცირდება იმედი მისი „გაღვიძების“ შესახებ.

კომაში მყოფი პაციენტების დახმარების ახალი გზების აღმოსაჩენად, მეცნიერებმა აქამდე რამდენიმე კვლევა ჩაატარეს. მათ შორისაა რამდენიმე დღის წინ, ჟურნალ Neuron-ში გამოქვეყნებული ნაშრომი, სადაც ვისკონსინ-მედისონის უნივერსიტეტის მკვლევარები საუბრობენ ტვინის კონკრეტულ უბანზე – თალამუსზე მდებარე რამდენიმემილიმეტრიან ზონაზე, რომელსაც ცენტრალურ ლატერალურ თალამუსს უწოდებენ და რომელიც სიფხიზლეზე/ცნობიერ მდგომარეობაზეა პასუხისმგებელი. აღნიშნული ზონის ელექტროდებით სტიმულირებით, კვლევის ფარგლებში, გონებადაკარგული მაიმუნების გამოფხიზლება შეძლეს. მაიმუნებზე ჩატარებული ექსპერიმენტის შედეგი კი, შესაძლოა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყოს კომაში მყოფი პაციენტების გამოფხიზლების კუთხითაც.

ტექნიკა, რომელიც მეცნიერებმა მაიმუნებზე გამოიყენეს ტვინის ღრმა სტიმულაციის სახელითაა ცნობილი. მკვლევარებმა, ტვინზე ელექტროდების ზემოქმედებისთვის შესაბამისი – ცნობიერ მდგომარეობაზე პასუხისმგებელი უბანი – ცენტრალური ლატერალური თალამუსი შეარჩიეს. „სტიმულების დაწყებიდან ორ წამში, ცხოველებმა თვალების გახელა, სხეულის სხვადასხვა ნაწილის მოძრაობა დაიწყეს“, – ამბობს იური საალმენი, ვისკონსინ-მედისონის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ასისტენტ-პროფესორი, რომელიც კვლევის თანაავტორია. თუმცა, როგორც კი მეცნიერებმა სტიმულები შეწყვიტეს, მაიმუნებმა ისევ დაკარგეს გონება…

სხვა კვლევებიც რომ განვიხილოთ, 2007 წელს, კორნელის სამედიცინო კოლეჯის ნევროლოგების კვლევის მიხედვით, ტვინის ღრმა სტიმულაციამ თალამუსის არეში პაციენტი „მინიმალური სიფხიზლის“ სტადიიდან გამოიყვანა და მას მინიმალური მოძრაობისა და საუბრის უნარი აღუდგინა. ამის შემდეგ, თალამუსის არაინვაზიური სტიმულაცია სხვადასხვა პაციენტზე გამოსცადეს, თუმცა, ამას მათი კომიდან გამოსვლა არ გამოუწვევია. ზოგი მეცნიერი ამბობს, რომ კონკრეტულად ცენტრალური ლატერალური თალამუსის რამდენიმემილიმეტრიანი წერტილის სტიმულირება უფრო შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს, ვიდრე 2007 წელს გამოყენებული მთლიანი თალამუსის სტიმულაცია. თუმცა, ეს ვისკონსინ-მედისონის უნივერსიტეტის მკვლევარების მიერ გამოყენებული მეთოდის ერთადერთი უპირატესობა არ არის.

ტვინის ღრმა სტიმულაციის მიმართულებით, აქამდე ჩატარებულ ექსპერიმენტებში, ტვინს გარედან 100 ჰერციან იმპულსს აწვდიდნენ (100 ელექტრული პულსი წამში). საალმენის ჯგუფმა ამისთვის მხოლოდ 50 ჰერცი გამოიყენა, რადგან წინარე კვლევამ აჩვენა, რომ ცენტრალური ლატერალური თალამუსის ნეირონები მხოლოდ 50 ჰერციან ელექტრულ პულსებს აგენერირებდნენ.

„ჩვენ, ფაქტობრივად, ვეცადეთ გაგვემეორებინა ტვინის ამ მონაკვეთში არსებული ნეირონების მოქმედება, რომელსაც ისინი „ფხიზელ“ მდგომარეობაში ავლენენ“, – ამბობს საალმენი.

თუმცა, მანამ, სანამ კვლევა მაიმუნებიდან კომაში მყოფ ადამიანებზე გადმოინაცვლებს, მეცნიერებს მოუწევთ კომიდან გამოღვიძებულ მაიმუნებზე დაკვირვება. მათ შორის, იგეგმება იმის შესწავლა, რამდენად შეძლებენ „გამოფხიზლებული“ მაიმუნები ითამაშონ ვიდეოთამაშები, ან რამდენად შეძლებენ ისინი გამოფხიზლდნენ ხელახალი დაძინების შემდეგ.

ამ ეტაპზე, კლინიკური კვლევების ფარგლებში, კომაში მყოფ ადამიანებზე იყენებენ არაინვაზიური ტიპის სტიმულირების ტექნიკებს. მათ შორის, ულტრაბგერით მეთოდსა და ტრანსკრანიალურ სტიმულაციას. თუმცა, ეს მეთოდებიც კვლევის ეტაპზეა.

კომაში მყოფი პაციენტების გამოფხიზლებისა და მათი სიფხიზლის შენარჩუნებისთვის, შესაძლოა საჭირო იყოს ინვაზიური მეთოდი – კონკრეტული ტვინის იმპლანტი, რომელიც იმავე პრინციპით იმუშავებს, როგორც კარდიოსტიმულატორი – რეგულარულად მიაწვდის ცენტრალურ ლატერალურ თალამუსს მუშაობისთვის, ანუ სიფხიზლისთვის აუცილებელ ელექტროიმპულსებს (50 ელექტრული პულსი წამში).

წყარო : marketer.ge

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა“

სრულად ნახვა
ვლევებიედიცინა

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ დაასხელა პრეპარატი, რომელიც სიცხის დროს უნდა მიიღოთ

temperatura

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სპიკერი კრისტიან ლინდმეიერი ასახელებს იმ პრეპარატს, რომელიც თვითმკურნალობის შემთხვევაში შეიძლება მიიღონ, ეს ცნობილი წამალი პარაცეტამოლია. ამის შესახებ ჯანმო-ს წარმომადგენელმა ჟენევის პრესკონფერენციაზე ისაუბრა.

„გირჩევთ პარაცეტამოლს, და არა იბუპროფენს თვითმკურნალობის შემთხვევაში“ – თქვა ლინდმეიერმა.

აშშ-ს ჯანმრთელობის სააგენტოს კომენტარი ინფორმაციით, არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატების (NSAIDs) გამოყენება COVID-19 წინააღმდეგ არარეკომენდირებულია. ფარმაცევტული საშუალებების ამ ჯგუფში შედის იბუპროფენი, ასპირინი და სხვა პრეპარატები.

სამედიცინო ჟურნალის Lancet- ის  ერთ-ერთ სტატიაში ნათქვამია, რომ ზოგიერთი პრეპარატი, მათ შორის იბუპროფენი, შესაძლოა საფრთხეს შემცველი იყოს COVID-19ის მატარებელი პაციენტებისთვის, რომლებსაც ასევე აქვთ ჰიპერტენზია ან დიაბეტი.

ლინდმეიერმა ასევე აღნიშნა, რომ ჯანმო-ს ორი თანამშრომელი დაინფიცირდა SARS-CoV-2 კოროვირუსით, რაც იწვევს COVID-19 რესპირატორულ დაავადებას.

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რამდენიმე ასეულმა თანამშრომელმა სამშაბათს დისტანციურად დაიწყო მუშაობა.

აშშ-ს ჯანმრთელობის სააგენტო აღარ იწვევს ჟურნალისტებს ბრიფინგებზე და ინფორმაციებს სოციალურ მედიაში ავრცელებენ.

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა“

სრულად ნახვა
ედიცინა

ჩინეთმა კორონავირუსის სამკურნალო ეფექტიანი პრეპარატი დაასახელა

89778884_3088448801167718_7765701746235539456_n

ჩინეთის მთავრობამ COVID-19-ის სამკურნალო ეფექტიანი პრეპარატი დაასახელა. ამის შესახებ Guardian-ი წერს.

ჩინეთის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის სამინისტროს წარმომადგენლის ჩჟან სილმინის განცახდებით, პრეპარატი „ფავიპირავირი“, რომელსაც იაპონური კომპანია Fujifilm Toyama Chemical-ი აწარმოებს, კორონავირუსის მკურნალობისთვის ეფექტიანი აღმოჩნდა.

სილმინის განმარტებით, უჰანსა და შენჟენში წამლის 340 პაციენტზე ჩატარებულმა კლინიკურმა ტესტირებამ იმედისმომცემი შედეგები აჩვენა.

კერძოდ, დაავადებულთა ანალიზებმა აჩვენა, რომ, მათ, ვინც „ფავიპირავირს“ იღებდნენ, კორონავირუსზე ტესტის პასუხი უარყოფითი 4 დღეში ჰქონდათ. ის პაციენტები კი, რომლებსაც ეს პრეპარატი არ მიუღიათ, საშუალოდ 11 დღეში გამოჯანმრთელდნენ.

ამასთან, სპეციალისტების მტკიცებით, მედიკამენტს უსაფრთხოების მაღალი ხარისხი აქვს და ფილტვების მდგომარეობს დაახლოებით 91%-ით აუმჯობესებს.

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა“

სრულად ნახვა
ვლევებიედიცინასოფლიო

ნიდერლანდელმა მეცნიერებმა კორონავირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეული აღმოაჩინეს

68541041-C5C3-4CB8-9E23-417F9D3E765B

უტრეხტის უნივერსიტეტის ერასმუსის სამედიცინო ცენტრის მკვლევართა ჯგუფი აცხადებს, რომ აღმოაჩინეს კორონავირუსული დაავადება COVID-19-ის გამომწვევი ვირუსის, SARS-CoV-2-ის საწინააღმდეგო ანტისხეული, რომელიც აქამდე ჯერ აღმოჩენილი არ იყო. ამ აღმოჩენამ შეიძლება მიგვიყვანოს ანტივირუსული პრეპარატის შექმნამდე.

„უკვე მოხუცი ვარ, რომ მაგიდაზე ავიდე და ვიხტუნაო“, — ამბობს უჯრედული ბიოლოგიის პროფესორი ფრანკ გროსველდი. მათი კვლევა ამჟამად სხვა მეცნიერთა მხრიდან რეცენზირების პროცესშია და ხელმისაწვდომია ონლაინპლატფორმა BioRxiv-ზე. ამის შემდეგ კი, ჯგუფი იმედოვნებს, რომ სტატია ჟურნალ Nature-ში გამოქვეყნდება.

„სტატიაში ჩვენ ვიუწყებით მონოკლონური ანტისხეულის აღმოჩენის შესახებ, რომელიც ანეიტრალებს SARS-CoV-2-ს, ვირუსს, რომელიც იწვევს კორონავირუსულ დაავადება COVID-19-ს“, — წერენ მკვლევრები აკადემიური ნაშრომის შესავალში.

მათი განცხადებით, მათ მიერ ნაპოვნი ანტისხეული ახდენს ვირუსის ნეიტრალიზებას და გვთავაზობს როგორც COVID-19-ის, ისე მწვავე რესპირატორული სინდრომის კორონავირუსის ქვეგვარის ვირუსების მიერ გამოწვეული სხვა დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის პოტენციალს.

„რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, ეს გახლავთ პირველი ანტისხეული, რომელიც ინფექციას ბლოკავს, მსგავსი აღმოჩენა ძალიან იშვიათია“, — განმარტავს გროსველდი.

ამ აღმოჩენის წყალობით, შეიძლება შეიქმნას მედიკამენტი, რომელსაც კორონავირუსის ამჟამინდელი შტამით ინფიცირებულ ადამიანთა სამკურნალოდ გამოვიყენებთ. გროსველდის თქმით, მისი შექმნა ვაქცინაზე სწრაფად არის შესაძლებელი, მაგრამ ესაჭიროება რამდენიმე თვის განმავლობაში ტესტირება და ამავე დროს, მისი წარმოება ვაქცინაზე უფრო ძვირი იქნება.

„ჩვენ ახლა ვცდილობთ მოვძებნოთ ფარმაცევტული კომპანია, რომელიც ამ ანტისხეულის ფართომასშტაბიან, პრეპარატის სახით წარმოებას შეძლებს“, — ამბობს კვლევის ავტორი, უჯრედული ბიოლოგიის პროფესორი ფრანკ გროსველდი.

მომზადებულია erasmusmagazine.nl-ის მიხედვით.

წყარო : 1tv.ge
ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა”
სრულად ნახვა
ვლევებიედიცინა

პირველად მედიცინის ისტორიაში მედიკოსებმა პაციენტების მიმართ ე.წ. suspended animation-ის მეთოდი გამოიყენეს

ghghghh

პირველად მედიცინის ისტორიაში მედიკოსებმა პაციენტების მიმართ ე.წ. suspended animation-ის მეთოდი გამოიყენეს, ანუ მათ ცხოვრებისეული ფუნქციები დროებით შეუჩერეს.
მერილენდის სამედიცინო სკოლის მეცნიერებმა აღნიშნული მეთოდი დროის მოგების მიზნით, სასიკვდილო ჭრილობებ მიყენებულ პაციენტებში გამოიყენეს.
suspended animation-ი, ანუ გადაუდებელი კონსერვაციის რეანიმაცია, გულისხმობს პაციენტის სხეულის 15 ცელსიუს გრადუსამდე გაციებას, რა დროსაც მის სისხლს ყინულივით ცივი მარილის ხსნარით ანაცვლებენ.
აღნიშული მეთოდი ანელებს ტვინის აქტივობას, რაც ქირურგებს დროის მოგებაში ეხმარება, ვინაიდან, როგორც ცნობილია, ტვინის ფუნქციონირების 5 წუთის განმავლობაში შეწყვეტასაც კი გარდაუვალი ზიანის მოტანა შეუძლია.
ოპერაციის შემდეგ პაციენტის სხეულს ისევ ათბობენ და გულის მუშაობას აღდგენენ.
მეცნიერთა გუნდი აღნიშნული ცდების შედეგებს 2020 წლის ბოლომდე წარადგენს.

წყარო: sciencealert.com
მასალა მოამზადა: თამარ ტაბატაძემ
ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
ამოგონება - ინოვაციაედიცინა

მეცნიერებმა ადამიანის კანის იდენტური ხელოვნური კანი შექმნეს

dgffyryty

თითის ფრჩხილის ზომის კანის 3D პრინტერის საშუალებით დაბეჭდვა წუთზე ნაკლებ დროშია შესაძლებელი, – ამის შესახებ სინგაპურის მეცნიერები აცხადებენ. მათივე განმარტებით, ეს არის გარღვევა სამეცნიერო პრაქტიკაში, რომელიც კანის ტესტირების საშუალებას ცოცხალი ორგანიზმის კანის გამოყენების გარეშე იძლევა.
მეცნიერთა აღნიშნული გუნდის მტკიცებით, ინ-ვიტრო კანი დონორების კანის უჯრედებისა და კოლაგენისაგან შედგება და ადამიანის კანის იდენტური ქიმიური და ბიოლოგიური თვისებები ახასიათებს.
„ჩვენი სურვილია შემოგთავაზოთ გზა, რომლის საშუალებითაც კანის ტესტირება ცხოველის, ან ადამიანის კანის გამოყენების გარეშე იქნება შესაძლებელი,”- აცხადებენ მეცნიერები.
სინგაპურელმა მკვლევარებმა წარმოების პროცესი საბეჭდი მანქანის გამოყენებით დააჩქარეს. მიღწეული შედეგის წყალობით, კანის თითოული ნაჭრის შესაქმნელად ერთ წუთზე ნაკლები დროა საჭირო.
მიღებული ნარევის ინკუბაციას დაახლოებით ორი კვირა სჭირდება, რა დროსაც კანის უჯრედები მრავლდება და მოთეთრო მემბრანად გადაიქცევა.
ხელოვნური კანის გამოყენება ნივთიერების ტოქსიკურობის ან გაღიზიანების პოტენციალის შესამოწმებლადაა შესაძლებელი. მისი გამოყენებით შესაძლებელია კოსმეტიკის დატესტვა კანზე იმის გასარკვევად, თუ როგორ რეაგირებს ადამიანის კანი პროდუქტში შემავალ ინგრედიენტებზე.

წყარო: Reuters
მასალა მოამზადა: თამარ ტაბატაძემ
ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
ედიცინა

BBC – მსოფლიოში აივ ინფექციისგან განკურნების მეორე შემთხვევა დაფიქსირდა

ewrygd.jpg (1)

მსოფლიოში აივ ინფექციისგან განკურნების მეორე შემთხვევა დაფიქსირდა. ამის შესახებ BBC-ი იუწყება.

გამოცემის ცნობით, ექიმებმა დაადასტურეს ლონდონში მცხოვრები 40 წლის ადამ კასტილეხოს სრული განკურნება.

აივ ინფექციის დიაგნოზი მამაკაცს 2003 წელს დაუდგინეს. 2012 წელს მას ასევე ჰოჯკინის ავთვისებიანი ლიმფომის დიაგნოზი დაუსვეს.

პაციენტს კიბოს სამკურნალოდ ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია ჩაუტარდა და აღმოჩნდა, რომ აივ ინფექციაც დამარცხდა.

ექიმების თქმით, პაციენტმა 30 თვეზე მეტი ხნის წინ შეაჩერა ანტირეტროვირუსული მედიკამენტების მიღება და მის ანალიზებში ვირუსი აღარ გამოჩნდა.

აღსანიშნავია, რომ აივ ინფექციისგან განკურნებულ პირველ პაციენტსაც ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია ჩაუტარდა.

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა“

სრულად ნახვა
ვლევებიედიცინა

კორონავირუსი – ათი მიზეზი, რატომ არ უნდა იყოთ პანიკაში

1583747627-file-20200306-118956-bls4sz

ესპანელი მიკრობიოლოგი იგნასიო ლოპეს-გონის სტატიას აქვეყნებს, რომელშიც საუბრობს მიზეზებზე, თუ რატომ არ უნდა ჩავვარდეთ პანიკაში კორონავირუსის ფართოდ გავრცელების გამო.

„კორონავირუსის გავრცელება სერიოზულ საკითხია. ვირუსი 90-ზე მეტ ქვეყანაში გავრცელდა და ინფიცირებულთა რიცხვი 100 000-ს აჭარბებს. თუმცა, ვირუსთან ერთად, მსოფლიო „შიშის პანდემიამაც“ მოიცვა. თითქმის ყველა მედიასაშუალების ყურადღების ეპიცენტრში კორონავირუსია. „კოვიდ-19“ სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს და მსოფლიო მოვლენების ყველაზე ცუდი სცენარით განვითარებისთვის ემზადება. ვირუსის გავლენა ბიზნესსა და პოლიტიკაზე იგრძნობა. თუმცა, ამასთან ერთად, სწორი მიდგომა პანიკას გამორიცხავს. არასწორი იქნება იმის თქმა, რომ „კოვიდ-19“ კარგი ამბავია, თუმცა ოპტიმიზმის საფუძველი არსებობს. არის მიზეზები, რათა ვიფიქროთ, რომ ვირუსის შეჩერება და დამარცხება შესაძლებელია. ასევე, გაკვეთილები, რომლებიც სამომავლოდ უნდა გავითვალისწინოთ“, – აცხადებს ესპანელი მიკრობიოლოგი.

იგნასიო ლოპეს-გონისი ასახელებს ათ მიზეზს, რატომ არ უნდა ჩავვარდეთ პანიკაში:

1. ვირუსი ჩვენთვის ცნობილია

შიდსის პირველი შემთხვევა 1981 წელს გამოვლინდა, თუმცა დაავადების გამომწვევი ვირუსის იდენტიფიცირებას ორი წელი დასჭირდა. რაც შეეხება „კოვიდ-19“-ს, ვირუსით გამოწვეული ფილტვების ანთების პირველი შემთხვევა ჩინეთში 2019 წლის 31 დეკემბერს დააფიქსირეს, უკვე 7 იანვარს კი ვირუსის იდენტიფიცირება მოხდა. ვორუსის გენომი „კოვიდ-19“-ის გამოჩენიდან 10 დღეში ხელმისაწვდომი იყო. ჩვენ უკვე ვიცოდით, რომ საქმე გვაქვს ახალი ტიპის კორონავირუსთან 2-ბი ჯგუფიდან, რომელიც კორონავირუსების იმავე ტიპს მიეკუთვნება, რომელსაც „სარსი“. გენეტიკური ანალიზის შედეგად ირკვევა, რომ ვირუსი ბუნებრივად არის წარმოქმნილი და მიუხედავად იმისა, რომ ვირუსები მუტაციას განიცდიან, ბოლო კვლევები აჩვენებს, რომ „კოვიდ-19“-ის მუტაციის მაჩვენებელი არც ისე მაღალია.

2. „კოვიდ-19“-ის გამოსავლენად ტესტი 13 იანვრიდან არის ხელმისაწვდომი.

3. ჩინეთში სიტუაცია უმჯობესდება

ჩინეთის მიერ დაწესებული მკაცრი კონტროლისა და იზოლაციის ზომები შედეგს იძლევა. უკვე რამდენიმე კვირაა, ინფიცირებულთა რიცხვი ყოველდღიურად იკლებს. ვირუსის დეტალური ეპიდემიოლოგიური კვლევა მიმდინარეობს სხვა ქვეყნებშიც. ეპიდაფეთქებები, ძირითადად, სპეციფიკურ რეგიონებში ხდება, რაც ვირუსის კონტროლის საშუალებას იძლევა.

4. ვირუსის შემთხვევათა 80 პროცენტი მსუბუქია

„კოვიდ-19“, ძირითადად, სიმპტომების გარეშე ან მსუბუქად მიმდინარეობს. ასე ხდება შემთხვევათა 81 პროცენტში. რა თქმა უნდა, დანარჩენ 14 პროცენტში ვირუსი პნევმონიას იწვევს, ხუთ პროცენტში კი შესაძლოა, კრიტიკული გახდეს და ფატალურად დასრულდეს. ჯერ საბოლოოდ გაურკვეველია, რამდენი შეიძლება იყოს სიკვდილიანობის პროცენტული მაჩვენებელი, თუმცა ის შესაძლოა, იმაზე დაბალი აღმოჩნდეს, ვიდრე ახლა პროგნოზირებენ.

5. ხალხი გამოჯანმრთელდა

მედიის მიერ გავრცელებული ცნობები, ძირითადად, ფოკუსირებულია ინფიცირებულთა რიცხვის ზრდასა და გარდაცვალების შემთხვევებზე, თუმცა დაავადებულთა უმეტესობა განიკურნა. გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა გარდაცვლილთა რიცხვს 13-ჯერ აღემატება და ეს პროპორცია იზრდება.

6. ბავშვებში „კოვიდ-19“ მსუბუქად მიმდინარეობს

ვირუსით ინფიცირებულთაგან 20 წლამდე ასაკის ადამიანები მხოლოდ სამ პროცენტს შეადგენენ. გარდაცვალების პროცენტული მაჩვენებელი 40 წლამდე ინფიცირებულებში 0,2 პროცენტს შეადგენს. ბავშვებში ვირუსის სიმპტომები იმდენად მსუბუქი ფორმით ვლინდება, რომ შესაძლოა, შეუმჩნეველიც კი დარჩეს.

7. ვირუსი ემორჩილება დეზინფექციას

ვირუსის დეზაქტივაცია ნებისმიერი ზედაპირიდან შესაძლებელია ეთანოლის ხსნარით (62-71-პროცენტიანი სპირტი), ასევე წყალბადის ზეჟანგით (0,5-პროცენტიანი) ან ნატრიუმის ჰიპოქლორიდის ხსნარით. ეს სულ რაღაც ერთ წუთში ხდება. ინფიცირებისგან თავის არიდების ყველაზე ეფექტიანი გზა საპნით ხელის დაბანაა.

8. მეცნიერები აქტიურად მუშაობენ

ჩვენ მეცნიერების თანამშრომლობის ეპოქაში ვცხოვრობთ. მხოლოდ ერთ თვეში „კოვიდ-19“-ის შესახებ Pubmed-ში 164 სტატია გამოქვეყნდა. საუბარია ვაქცინების, სამკურნალო მეთოდების, ეპიდემიოლოგიურ, გენეტიკურ, დიაგნოსტიკურ, კლინიკურ კვლევებზე. პუბლიკაციებზე მუშაობდა 700-ზე მეტი ავტორი. ეს კორპორაციული, საერთო და ღია კვლევებია. 2003 წელს, ატიპური პნევმონიის გავრცელების დროს, ანალოგიური რაოდენობით პუბლიკაციების გამოქვეყნებას ერთი წელი დასჭირდა.

9. ვაქცინის პროტოტიპი უკვე არსებობს

ახალი ვაქცინების შექმნის შესაძლებლობა დღეს აღფრთოვანებას იწვევს. უკვე მიმდინარეობს რვა პროექტზე მუშაობა, რომლებიც კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესაქმნელადაა გამიზნული.

ავსტრალიაში, ქუინსლენდის უნივერსიტეტის მკვლევართა ჯგუფმა უკვე განაცხადა, რომ ვაქცინის პროტოტიპი შექმნეს. ის დაფუძნებულია ახალ ტექნოლოგიაზე.

ეს მხოლოდ ერთი მაგალითია, რომ ვაქცინის შექმნა რეკორდულ დროშია შესაძლებელი. ვაქცინების კლინიკური გამოცდა ადამიანებზე სავარაუდოდ უახლოეს ხანში დაიწყება.

10. ანტივირუსული პრეპარატების გამოცდა დაწყებულია

ვაქცინები პრევენციისთვის არის საჭირო. თუმცა, დღეს მნიშვნელოვანია ინფიცირებულების მკურნალობა. კორონავირუსის მკურნალობის 80-მდე მეთოდის კლინიკური ცდები უკვე მიმდინარეობს. საუბარია უკვე არსებული ანტივირუსული მკურნალობის მეთოდებზე, რომლებიც სხვა ინფექციების საწინააღმდეგოდ გამოიყენება და ეს მეთოდები უსაფრთხოა. მათ შორის ერთ-ერთია პრეპარატი „რემდესივირი“, რომლის კლინიკური გამოცდა ადამიანებზე დაწყებულია. ასევე, მიმდინარეობს იმ პრეპარატებისა და მეთოდების გამოცდაც, რომლებიც „ებოლასა“ და „სარსის“ ან „მერსის“ წინააღმდეგ გამოიყენებოდა.

„კოვიდ-19“-ის კიდევ ერთი პოტენციური სამკურნალო პრეპარატი არის „ქლოროქინი“, რომელსაც მალარიის სამკურნალოდ იყენებდნენ და მას ძლიერი ანტივირუსული მოქმედება აქვს. ცნობილია, რომ „ქლოროქინი“ ვირუსულ ინფექციას ბლოკავს და მის ორგანიზმში მოხვედრას ხელს უშლის. ამ მეთოდს უკვე იყენებენ „კოვიდ-19“-ით გამოწვეული ფილტვების ანთების მქონე პაციენტების სამკურნალოდ.

კიდევ ერთი კვლევის ავტორები კორონავირუსის სამკურნალოდ „ოსელტამივირის“, „ინტერფერონ ბეტას“ ან განკურნებული ადამიანების ანტიშრატისა ან მონოკლონალური ანტისხეულების გამოყენების წინადადებით გამოდიან.

ზოგიერთი გამოდის ინიციატივით, რომ კორონავირუსთან საბრძოლველად ე.წ. დამთრგუნველი პრეპარატების თერაპია იყოს გამოყენებული. მაგალითად ისეთის, როგორიც არის „ბარიკიტინიბი“.

კაცობრიობის ისტორიაში 1918 წლის გრიპის პანდემიას 25 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. შესაძლოა, ასეთი რამ ახლაც მოხდეს? სავარაუდოდ არა. ჩვენ არასდროს ვყოფილვართ პანდემიისთვის ისე კარგად მომზადებულები, როგორც ახლა ვართ.

წყარო : 1tv.ge

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა“

სრულად ნახვა
1 2 3 4 41
Page 2 of 41