close

განათლება

არქიტექტურა/დიზაინიგანათლებასაქართველო

რესტავრაციისა და ქვის თლის სფეროთი დაინტერესებულთათვის პროექტი იწყება

მერია და თბილისის განვითარების ფონდი, ფრანკოფონ მერთა და ქალაქთა საერთაშორისო ასოციაციასთან ერთად, აცხადებს კონკურსს საველე სკოლის პროექტში მონაწილეობისთვის.
საველე სკოლის პროექტი, რომელიც ხორციელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, ა(ა)იპ „თბილისის განვითარების ფონდის“ და „მთლიანად ან ნაწილობრივ ფრანკოფონი დედაქალაქებისა და მეტროპოლიების მერებისა და ხელმძღვანელთა საერთაშორისო ასოციაციის“ თანადაფინანსებით, იწვევს 17-დან 40 წლამდე რესტავრაციისა და ქვის თლის სფეროთი დაინტერესებულ საქართველოს მოქალაქეებს, შესაბამის სფეროში გადამზადების მიზნით.
პროექტის მიზანია, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენისა და შენარჩუნების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია.
აღნიშნული პროექტი მოიცავს, ფრანგი რესტავრატორი/ინსტრუქტორის მიერ თეორიული და პრაქტიკული კურსის საფუძველზე, პროექტში მონაწილე პირთა გადამზადებას.
კურსის სამუშაო ენას წარმოადგენს ფრანგული, რომელიც ითარგმნება ქართულ ენაზე თარჯიმნის საშუალებით.
პროგრამით გათვალისწინებული პრაქტიკული ნაწილი მოიცავს, ქალაქ თბილისში, ისტორიული, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას.
პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული ნაწილის წაკითხვა მოხდება, როგორც ფრანგი ინსტრუქტორის, ასევე, ქართველი ლექტორების მიერ.
პროექტში მონაწილე პირებს მიეცემათ შესაძლებლობა, განახორციელონ კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტის რესტავრაციისთვის საჭირო სხვადასხვა სამუშაოები: ძველი შენობის შეფასება, მასალის ხელახალი გამოყენება, გამაგრება და აღდგენა, ქვის თლის ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდების შესწავლა, ტექნიკური ნახაზის შედგენა ძველი თბილისის ზოგიერთი ქუჩის მაგალითზე, სამუშაოებისა და ხელსაწყოების, ქვის თლის აღმნიშვნელი ტერმინების დამუშავება ქართულ-ფრანგულ-ინგლისურ ენებზე.
აღნიშნული პროექტის ხანგრძლივობაა 6 თვე. ყოველდღიური დასწრება სავალდებულოა. განრიგი: ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 09:30 საათიდან 18:00 საათამდე. შესვენება 1 საათი.
პროექტისათვის შერჩეულ პირებს დაენიშნებათ სტიპენდია.
პროექტში მონაწილეობისათვის საჭირო სავალდებულო მოთხოვნები:
ა) საქართველოს მოქალაქე, 17-დან 40 წლამდე;
ბ) ფიზიკურად მუშაობის უნარი;
გ)პროექტის მიმდინარეობისას ყოველდღიურ რეჟიმში სრულად დასწრების შესაძლებლობა;
დ)ინტერესი და მიზანსწრაფვა კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენისა და შენარჩუნების მიმართ.
პროექტში მონაწილეობის მისაღებად, მსურველებმა მიმდინარე წლის 17 მარტის ჩათვლით, ელ-ფოსტაზე chantier-ecole@tbilisi.gov.ge უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:
ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
ბ) ავტობიოგრაფია;
გ) სამოტივაციო წერილი;
პირველ ეტაპზე კანდიდატების შერჩევა მოხდება წარმოდგენილი საბუთების საფუძველზე.
მეორე ეტაპზე გადასული კანდიდატები გაივლიან ზეპირ გასაუბრებას არაუგვიანეს 2017 წლის 1 აპრილისა.
კონკურსის ჩატარების ადგილი: ქ. თბილისი, შარტავას ქ. N7.
კონკურსანტის შერჩევა მოხდება წარმოდგენილი დოკუმენტაციისა და გასაუბრების საფუძველზე, გათვალისწინებული იქნება ასევე კონკურსანტის შესაბამისობა პროექტით წინასწარ დასახულ მიზანთან.

 

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი  – ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
ბიზნესიგანათლება

ბიზნესლექსიკონი – ძირითადი ტერმინები და განმარტებები, რომლებიც უნდა იცოდეთ

,,დოქტრინა” გთავაზობთ ბიზნესტერმინებს, რომლებიც თანამედროვე სამყაროში ყველაზე ხშირად გამოიყენება. ხშირად ვისმენთ მათ, მაგრამ უმრავლესობა ადამიანებისა არ ინტერესდება და არ უღრმავდება მათ მნიშვნელობას, რაც შემდგომში გამოიწვევს ბევრი ტერმინის არასწორად გამოყენებას.

წარმოგიდგენთ იმ 15 ტერმინს, რომლებიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება ბიზნესსოციუმში.

1.მარკეტინგი – სოციალური და მმართველობითი პროცესი, რომელიც მოწოდებულია გაცვლის მეშვეობით ადამიანთა საჭიროებებისა და მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისაკენ.

მარკეტინგი მიმართულია მოგების მიღების მიზნით ბაზრისა და კონკრეტულ მომხმარებელთა მოთხოვნილებების შესწავლასა და ამ მიზნით წარმოებული საქონლის და მომსახურების ორიენტაციის, სამომხმარებლო მოთხოვნის ფორმირების, სტიმულირებისა და გაყიდვის გაფართოებისაკენ.

2.ინფლაცია – ეკონომიკაში ფასთა საერთო დონის ზრდა საბაზო მსყიდველობითუნარიანობის დონესთან შედარებით. ინფლაცია ასევე მოიაზრება, როგორც ფულის მსყიდველობითუნარიანობის კლება. ეკონომიკის ზოგიერთ მოდელში, ის ეკვივალენტურია მოთხოვნის ვარდნის, ან ფულის მიწოდების ზრდის

3.მენეჯმენტი – მენეჯმენტი არის ბიზნესორგანიზაციული მოქმედება, საქმიანობა. მარტივი სიტყვებით ის ნიშნავს: მოქმედება, რომ შეკრიბო ხალხი ერთად სასურველი მიზნების შესასრულებლად.

4,დეფლაცია – პროდუქტებისა და მომსახურების ფასების შემცირების გრძელვადიანი პროცესი. დეფლაცია ნიშნავს მოვლენას, როდესაც ინფლაციის წლიური პროცენტი ეცემა ნულს ქვემოთ. ეს პროცესი არ უნდა გავაიგივოთ დეზინფლაციასთან, რომლის დროსაც ხდება ინფლაციის წლიური პროცენტის ნელი შემცირება მის მინიმალურ მნიშვნელობამდე. ინფლაციის საპირისპიროდ, ეს პროცესი ახდენს ფულის რეალური ღირებულების ზრდას ეროვნული ან რეგიონალური მასშტაბით, რისი ეფექტიც არის ის რომ იგივე თანხით შესაძლებელია უფრო მეტი პროდუქციის ყიდვა.

5.დეფოლტი – კანონით გათვალისწინებული ამა თუ იმ მოთხოვნის არშესრულება, ან ეკონომიკაში გადახდა-ანგარიშსწორებაზე უარის თქმა.

6. დეზინფლაცია – ეს არის პროცესი, როდესაც ინფლაციის მაჩვენებელი კლებულობს დროის გარკვეულ მონაკვეთში ანუ პროდუქციებზე ფასების ზრდის პროცესი შენელებულია.

7.წმინდა მოგება – თანხა, რომელიც მიიღება დასაბეგრი მოგებიდან მოგების გადასახადის გამოკლებით.

8.გირაო – ფასეული აქტივი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ვალდებულების უზრუნველსაყოფად.

9. სპიჩრაიტერი – ინკოგნიტო მწერალი, რომლის ნააზრევი და იდეები გამოიყენება დამკვეთის მიერ საჯარო გამოსვლებისათვის.

10.პრესკონფერენცია – ჟურნალისტების ორგანიზებული შეხვედრა სახელმწიფო დაწესებულებების, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ორგანიზაციების, კომერციული სტრუქტურების წარმომადგენლებთან. პრესკონფერენციის მიზანია მასმედიას მიაწოდოს პრობლემატური და ახსნა-განმარტებითი ინფორმაცია. ჟურნალისტებს საშუალება ეძლევათ, ინფორმაცია მიიღონ უშუალოდ პირველი პირიდან, გადაამოწმონ ცნობები და დააზუსტონ ვერსიები პრესკონფერენციაზე დასმული შეკითხვების მეშვეობით.

11.კომპრომატი – უსაფუძვლო, სუბიექტის განმაქიქებელი ინფორმაცია.

12.იჯარა – ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მოიჯარეს აქტივი დროებით სარგებლობაში გადაეცემა. იჯარის ხელშეკრულება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს შენობის, მოწყობილობის ან დანადგარების დასაქირავებლად/გასაქირავებლად

13. ბიზნესგეგმა – დოკუმენტი, რომელიც იძლევა ინფორმაციას ბაზარზე და დარგში არსებულ ვითარებაზე, კომპანიის მიმდინარე მდგომარეობაზე და ასევე ასახავს საწარმოს მომავალი განვითარებს გეგმებს.

14.ფაქტორინგი – დებიტორული დავალიანების მესამე მხარისთვის მიყიდვა.

15. ფანდრაიზინგი (FUND-RAISING) – სპონსორული სახსრების ძიება ან შეგროვება იმისათვის, რომ განხორციელდეს სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტები (პროგრამები, აქციები) და მხარი დაუჭიროს სოციალურად მნიშვნელოვან ინსტიტუტებს. ფანდრაიზინგი შეიძლება განხორციელდეს როგორც ბიზნესი და როგორც საქველმოქმედო და სპონსორული საქმიანობა. ღია წყაროები – ლეგალურად მიღებული ინფორმაციის წყაროები, საიდანაც ინფორმაციის მოპოვება მხოლოდ კანონის საფუძველზეა შესაძლებელი.

 

მასალა მოამზადა: ლაშა ჯინჭარაძემ

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი – ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
განათლებასაქართველო

ქალები ტექნოლოგიებში – ჯეოსელის ახალი სტიპენდია

კომპანია ,,ჯეოსელის“ ინიციატივით ახლახან გამოცხადდა სტიპენდია ქალებისთვის, რომელიც სრულად ფარავს ჯეოლაბში სწავლების საფასურს. ,,დოქტრინა“ გაესაუბრა ჯეოლაბის სოციალური მედიის მენეჯერს – ვაკო ქვაჩახიას, რომელმაც დაწვრილებით ისაუბრა სტიპენდიის  მიზნებსა და მონაწილეობისთვის საჭირო მოთხოვნებზე.

პროგრამა განკუთვნილია შემოქმედებითი და მოტივირებული ქალებისთვის, რომლებსაც პროექტი აძლევს საშუალებას ისწავლონ ან გაიუმჯობესონ ცოდნა ტექნოლოგიურ სფეროში.  თავად იდეა კი, ჩვენს რეალობაში არსებული პრობლემიდან გამომდინარე გაჩნდა, ,,ამ სფეროში ბევრი მამაკაცია და საჭიროა ქალების წახალისება, ბიზნესის პასუხისმგებლობაც  ხომ სწორედ მსგავს საკითხებზე  ფოკუსირებაა, მეტი ქალი ტექნოლოგიებში!“ – აღნიშნა ვაკომ.

სტიპენდიის მოპოვება ნებისმიერი ასაკის ქალბატონს შეუძლია, ისინი შეფასდებიან და შეირჩევიან განსაკუთრებული კრიტერიუმების საფუძველზე, მთავარია აპლიკანტმა გასაუბრებაზე შეძლოს დამტკიცება, რომ ნამდვილად შეძლებს კურსის ბოლომდე მიყვანასა და მის ფარგლებში მიღებული ცოდნის ცხოვრებაში გამოყენებას.

სასწავლო პროცესი სამითვიან პრაქტიკულ კურსს მოიცავს და მეოთხე თვეში მონაწილეები უკვე თავადვე იმუშავებენ კონკრეტულ პროექტებზე.

დაინტერესებულ პირებს რეგისტრაციის გავლა  31 მარტამდე შეუძლიათ, რის შემდეგაც,  გასაუბრების საფუძველზე, ისინი გუნდებად დაკომპლექტდებიან. სასწავლო კურსი საკმაოდ მრავალფეროვანია და შერჩეული აპლიკანტები მათივე ინტერესების შესაბამისად გადანაწილდებიან შესაფერის პროგრამებზე.

პროექტი  შემდეგ პროგრამებს მოიცავს:

 • ვებ პროგრამირება (PHP/ NET MVC)
 • მობაილპროგრამირება (iOS/AndroidJAV)
 • ინტერფეისის დიზაინი
 • 3D დიზაინი
 • შრიფტის დიზაინის საფუძვლები და ფონტ-ინჟინერია

კონკურსში მონაწილეობის მსურველები რეგისტრაციის გასავლელად  ეწვიეთ ბმულს: http://geolab.edu.ge/ka-GE/Home/WomenInTechnologies

 

 

 

 

 

სრულად ნახვა
გამოგონება - ინოვაციაგანათლებასაქართველო

GuzX-ი – ქართველი ახალგაზრდების აპლიკაცია – სახელმძღვანელოებს უფრო მიმზიდველს ხდის

ქართველმა ახალგაზრდებმა, ბოლო პერიოდში,  ბევრი საინტერესო და ინოვაციური პროექტი განახორციელეს, ერთ-ერთი მათგანია GuzXაპლიკაცია, რომლის ავტორიც სამი ახალგაზრდაა. მათ გადაწყვიტეს სასკოლო სწავლება უფრო მიმზიდველი გახდეს მოსწავლეებისთვის და ვიზუალურ მასალასთან ერთად უფრო ძირფესვიანად გაეცნონ ინფორმაციას. ,,დოქტრინა“ გაესაუბრა პროექტის ერთ-ერთ ავტორს,  ნიკა დევაშვილს, რომელმაც დაწვრილებით ისაუბრა პროგრამის შესახებ.

გუნდი სამ ახალგაზრდას აერთიანებს, ესენია – ნიკოლოზ დევაშვილი, თედო მახარაძე და გიორგი ძავაშვილი. თავდაპირველად იდეა  ნიკას გაუჩნდა და პირველი პროტოტიპის კეთებაც თავადვე დაიწყო, მაგრამ მალევე გუნდში დაიმატა თედო და გიორგი. ნიკა 128-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეა, თედო  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, გიორგი კი – ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკუტეტის სტუდენტია. გუნდის წევრები, როგორც ნიკამ ,,დოქტრინასთან“ საუბარში აღნიშნა, მანამდეც იცნობდნენ ერთმანეთს და იცოდნენ ერთმანეთის გამოცდილების შესახებ, სწორედ ამიტომ გაერთიანდნენ როგორც გუნდი და უკვე ერთად მუშაობენ საგანმანათლებლო აპლიკაციაზე.

,,აპლიკაციის შექმნის სურვილი გაგვიჩნდა, იმიტომ რომ დღესდღეისობით მრავალ სკოლას საქართველოში და საერთოდ – მსოფლიოში არ აქვს შესაბამისი ინვენტარი (ლაბორატორიები, ადამიანის აგებულების მოდელები და ა.შ), რათა მოსწავლეებს აჩვენონ თუ როგორ გამოიყურება ქიმიური რეაქციები, როგორ მუშაობს ფიზიკის კანონები და ა.შ. სწორედ ეს იწვევს შემდგომში იმას, რომ ბავშვებს ქიმია, ფიზიკა და სხვა მსგავსი საგნების მიმართ ინტერესი უნელდებათ, სწორედ  ამიტომ შევქმენით აპლიკაცია, რომელიც ყველა ბავშვს სთავაზობს იმას, რომ Augmented Reality-ში შექმნას და ჩაატაროს ის ქიმიური ცდები, რომლებიც სკოლის წიგნში აქვს მოცემული, ნახოს, როგორ გამოიყურება მზის სისტემა და გაიგოს მის შესახებ თითქმის ყველანაირი ინფორმაცია, საბოლოო ჯამში, ეს აპლიკაცია ხელს შეუწყობს ისეთი დარგების პოპულარიზაციას, როგორებიცაა –  ქიმია, ფიზიკა, მათემატიკა, ბიოლოგია, ასტრონომია და ა.შ“ – აღნიშნა ნიკამ.

აპლიკაცია შემდეგნაირად მუშაობს,  ბავშვი სახელმძღვანელოს მიუახლოებს კამერას შესაბამის სურათთან და აპლიკაციის მეშვეობით თვალს ადევნებს ქიმიური რეაქციის სივრცით გამოსახულებას, ადამიანის ანატომიურ გამოსახულებს, თუნდაც პლანეტათა განლაგებას და ა.შ. ამ ეტაპზე აპლიკაცია მხოლოდ ახალგაზრდა გამომგონებლების ბარათების მეშვეობით არის მუშა, თუმცა როგორც ნიკა ამბობს, თუ კი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ითანამშრომლებს მათთან, მონაცემების თვითონ წიგნებშივე ჩამონტჟდება, რაც მათ ასევე საშუალებას მისცემს კიდევ უფრო მეტი ფუნქცია დაამატონ პროგრამას.

საინტერესოა თვითონ აპლიკაციის სახელწოდებაც,  “Guz“ ერთ-ერთი საზომი სისტემის ერთეულია უცხოეთში, რასაც ემატება X-ნიშანი, როგორც უარყოფა, საერთო მნიშვნელობა კი ამგვარია  -,, სწავლას საზღვარი არ აქვს“.

სამომავლოდ  გუნდი ორიენტირებულია, რომ რაც შეიძლება მალე მოახდინოს ამ აპლიკაციის რეალიზაცია და სხვადასხვა სკოლამ უკვე დაიწყოს აპლიკაციის მოხმარება, რისთვისაც  როგორც უკვე აღინიშნა, აუცილებელი და სასურველია, რომ განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობასაც მიაღწიონ.

დაინტერესებულ მკითხველს ვთავაზობთ სადემონსტრაციო ვიდეოებს:

 

 

მასალა მოამზადა: თამარ დევდარიანმა

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი – ,,დოქტრინა”

 

სრულად ნახვა
განათლებასაქართველო

თელავის უნივერსიტეტის უპირატესობები და პერსპექტივები – ინტერვიუ რექტორთან

საქართველოში უმაღლესი თუ სასწავლო უნივერსიტეტების რაოდენობა რამდენიმე ათეულს უტოლდება, თუმცა, აბიტურიენტებს არჩევანის გაკეთება მაინც უჭირთ. იქნებ რაოდენობიდან, იქნებ კი – სწავლის სასურველი ხარისხიდან გამომდინარე. ,,დოქტრინა” გაძლევთ საშუალებას, კიდევ უფრო დაწვრილებით გაეცნოთ უნივერსიტეტებს, მათ პრიორიტეტებსა თუ პერსპექტივებს. ჩვენი რუბრიკის რესპონდენტი კი – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი –  ირმა შიოშვილია.

 

-თქვენი, როგორც რექტორის რეკომენდაციით, რა კონკრეტული უპირატესობებით სარგებლობს თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი? რატომ უნდა გააკეთოს აბიტურიენტმა არჩევანი ამ უნივერსიტეტზე და არა სხვაზე?

-უპირველეს ყოვლისა, უნდა გითხრათ, რომ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კახეთის რეგიონში ერთადერთი უმაღლესი სასწავლებელია. უნივერსიტეტის ხუთი ფაკულტეტი  სამოცამდე  საგანმანათლებლო პროგრამას აერთიანებს და აბიტურიენტებს მრავალმხრივ არჩევანს სთავაზობს.  გვყავს  მაღალი კვალიფიკაციის, გამოცდილი კადრი, რომელიც მუდმივად განვითარებისა და სიახლეების ძიების რეჟიმშია. სწავლის მაღალი ხარისხი უნივერსიტეტში სწორედ ამ პერსონალის დამსახურებაა. გვაქვს ახალი ტექნიკა, კაბინეტები, ლაბორატორიები, სპორტული დარაბაზი.  სტუდენტებთან აქტიურად მუშაობს კულტურის სამსახური და სტუდენტური თვითმმართველობა.

 

-როგორც კახეთში მოქმედ სასწავლებელს, აქვს თუ არა სპეციფიკური მიმართულებები, რომლებიც სხვა უნივერსიტეტებში არ გვხვდება?

მინდა აუცილებლად  აღვნიშნო, რომ  წელს აკრედიტაცია გაიარა სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამამ და მიმდინარე წლიდან  სამართალმცოდნეობის სპეციალობაზე პირველ ნაკადს მივიღებთ. ეს თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიდ წარმატებად მიმაჩნია, რადგან რამდენიმე წელია, ჩვენ ამ მიმართულების სპეციალისტებს ვეღარ ვამზადებდით. ასევე აკრედიტაცია გაიარა ყველა იმ პროგრამამ, რომელიც  უნივერსიტეტმა ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს წარუდგინა.  მართალია, ჩვენ არ გვაქვს სპეციალობები, რომლებიც სხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში არ არის, მაგრამ, ვფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი სწავლის მაღალი ხარისხია და ამ მხრივ, ჩვენ ნამდვილად ლიდერებს შორის ვართ. ასე რომ  სწავლა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, განსაკუთრებით კახეთის რეგიონის აბიტურიენტებისათვის, ეკონომიკურადაც  და ხარისხიანი განათლების მიღების კუთხითაც, აბსოლუტურად მომგებიანია.

 

-რეგიონები მოსახლეობისგან იცლება – ამ  უნივერსიტეტში ჩარიცხვის მსურველთა დინამიკა როგორია და ამჟამად რამდენი სტუდენტი სწავლობს თქვენთან?

-ბოლო  წლების განმავლობაში თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აბიტურიენტების ნაკადი იზრდება, ყოველწლიურად უფრო მეტი ახალგაზრდა გამოხატავს ჩვენთან სწავლის სურვილს, თუმცა დაფინანსების სისტემაში დაგეგმილმა ცვლილებებმა,  სამომავლოდ, შესაძლოა, განსხვავებული სურათი მოგვცეს და უნივერსიტეტის ბიუჯეტი პირდაპირ არ იყოს მიბმული სტუდენტების რაოდენობაზე.  დღეისათვის უნივერსიტეტს უკვე 1500-მდე სტუდენტი ჰყავს. ვფიქრობ ეს იმ პოზიტიური ნაბიჯების  დამსახურებაა, რასაც ჩვენ, ფაქტობრივად,  ყოველდღიურად ვდგამთ.

 

-სამეცნიერო კუთხით რამდენად მუშაობს უნივერსიტეტი და რა წინსვლა და პერსპექტივა აქვს ამ მიმართულებით?

-უნივერსიტეტის ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქცია  სამეცნიერო საქმიანობა  გახლავთ. ბუნებრივია, ამ  მოვალეობას ჩვენ ვერ ვუღალატებთ და სისტემატურად ვმუშაობთ ამ მიმართულებით. აქტიურად ვმონაწილეობთ საერთაშორისო თუ ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში, ვაფინანსებთ სამეცნიერო პროექტებს, ამ მხრივ, აქტიურად ვთანამშრომლობთ საქართველოს პრეზიდენტის ფონდთან, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასთან, რუსთაველის ფონდთან. მათი დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამჟამადაც მიმდინარეობს.

ძალიან საინტერესო პროექტი განხორციელდა პრეზიდენტის ფონდის თანადგომით_მოეწყო ნიადაგის კვლევის ლაბორატორია, რომელიც გლეხებსა და სოფლის მეურნეობით დაინტერესებულ პირებს საჭირო ინფორმაციით უზრუნველყოფს. აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ლაბორატორია კვლევებს უსასყიდლოდ ახორციელებს.

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი და კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (GRDD OF GIPA end CENN) იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო ინივერსიტეტში ახორციელებენ პროექტს სახელწოდებით „თანამედროვე კვლევითი პრაქტიკის გაძლიერება აგრარული მიმართულებით რეგიონულ საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში.“ პროექტის განსახორციელებლად, უნივერსიტეტის ეზოს 2000 კვ. მეტრი ფართობი იქნება გამოყენებული. გამოყოფილ ფართობზე მოეწყობა სადემონსტრაციო ნაკვეთი, რომელზეც მარწყვის, ჟოლოს, უეკლო მაყვლის, სუფრის ყურძნის, რქაწითელის, საფერავის, ბალის, ქლიავისა და კაკლის კულტურები განთავსდება.

პროექტით გათვალისწინებული სადემონსტრაციო ნაკვეთის მოწყობაში თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები მიიღებენ მონაწილეობას.უშუალოდ მაგისტრებისა და დოქტორანტების მონაწილეობით ჩატარდება კვლევები. ადგილზე იქნება შესაძლებელი ჰიბრიდული ჯიშების გამოყვანაც. პროექტი, პარალელურად, ფერმერებთან აქტიურ თანამშრომლობას ითვალისწინებს.

საქართველოს სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელთან ერთად  მჭიდრო თანამშრომლობით,  ტარდება სამეცნიერო კონფერენციები და ხორციელდება სხვადასხვა სახის კვლევები. აღარაფერს ვამბობ უკვე ტრადიციად ქცეულ შიდასამეცნიერო კონფერენციებზე. აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობით უნივერსიტეტში შეიქმნა კავკასიის კვლევითი ცენტრი, რომელიც დღეისათვის ძალზე აქტუალური საკითხებითაა დაინტერესებული. განსაკუთრებით საინტერესოა მისი საქმიანობა პანკისის ხეობის პრობლემებთან მიმართებაში.

სამეცნიერო მუშაობაში აქტიურად არიან ჩართულები უნივერსიტეტის დოქტორანტები და სტუდენტები. საჯარო სკოლებთან აქტიური თანამშრომლობით ხორციელდება საგანმანათლებლო კვლევითი პროექტები. სამეცნიერო საქმიანობის კვალდაკვალ უნივერსიტეტში ქვეყნდება  სხვადასხვა სახის შრომა, სტატია, იბეჭდება წიგნები.

სიამაყით მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულმა აკადემიამ, იუნესკოს მიერ დაწესებული  მეცნიერების დღესთან დაკავშირებით, ფილოლოგიის დარგში განსაკუთრებული მიღწევებისათვის, ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორი -როინ ჭიკაძე დააჯილდოვა.

 

-რამდენად აქვთ თელავის უნივერსიტეტის სტუდენტებს გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის საშუალება?

-საინტერესო და ნაყოფიერი ურთიერთობები გვაკავშირებს საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებთან. ინტენსიური კონტაქტი გვაქვს  საბერძნეთის არისტოტელეს უნივერსიტეტთან, ტუშას და ბოლონიის უნივერსიტეტბთან იტალიაში, ფრანკფურტის ინტეგრაციულ სკოლასთან გერმანიში, ბულგარეთის ,,რუსეს უნივერსიტეტთან“, ავსტრიის უმაღლესი განათლების სკოლასთან, თურქეთის უნივერსიტეტებთან და ევროპისა და აზიის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელთან. აქტიურად ვართ ჩართულები მევლანასა და ერასმუს+-ის გაცვლით პროგრამებში, რომლებითაც სტუდენტები სარგებლობენ. დღევანდელი მდგომარეობითაც, ჩვენი სტუდენტები გაცვლითი პროგრამებით იმყოფებიან იტალიაში, თურქეთსა და ავსტრიაში.

 

-რა პერსპექტივებს სთავაზობს უნივერსიტეტი სტუდენტს დასაქმების კუთხით?

-საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის პერიოდში სტუდენტები გადიან პროფესიულ პრაქტიკას, რომელიც შემდგომში საგრძნობლად ზრდის მათი დასაქმების პერსპექტივას. ამავდროულად, უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს მემორანდუმები საჯარო სამსახურებთან, ადგილობრივ თვითმმართველობებთან,  კომერციულ ბანკებთან და სხვა ორგანიზაციებთან. თანამშრომლობა მემორანდუმის ფარგლებში, ბუნებრივია, სასრგებლოა სტუდენტების შემდგომი დასაქმების მიზნით. პერიოდულად ვატარებთ შეხვედრებს პოტენციურ დამსაქმებლებთან, რომლებიც პროგრამების მომზადების პროცესში აქტიურად არიან ჩართულნი.

თამამად შეიძლება ითქვს, რომ ადგილობრივი შრომითი ბაზარი ჩვენი კუსდამთავრებულებით არის გაჯერებული.

 

-ამ ახალ სასწავლო სემესტრში  და მომავალშიც, თუ იგეგმება რაიმე ტიპის სიახლეები თელავის უნივერსიტეტში, პირველი ჩვენს მკითხველს რომ გავაცნოთ?

-მომავალი სასწავლო წლისათვის, შრომის ბაზრის კვლევიდან გამომდინარე, გადაწყვეტილი გვაქვს ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადება. ახალი პროგრამები კიდევ მეტი  აბიტურიენტის მობილიზაციის შესაძლებლობას მოგვცემს. ვფიქრობთ, მეტი  სიახლე შევიტანოთ კულტურულ და სპორტულ საქმიანობაში, იმისათვის, რომ სტუდენტმა  განათლების მიღებასთან ერთად, უნივერსიტეტში საინტერესო და მრავალფეროვანი ცხოვრება გაატაროს.

 

მასალა მოამზადა: ნატალია ჯალაღონიამ

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი – ,,დოქტრინა”

 

 

სრულად ნახვა
განათლებაკვლევები

,,UniRank-მა” 2017 წლის საუკეთესო ქართული უნივერსიტეტები გამოავლინა

 

,,UniRank-ი“ არის  ორგანიზაცია, რომელიც განიხილავს და აფასებს აკრედიტირებულ უნივერსიტეტებსა და კოლეჯებს მსოფლიოს გარშემო. ეს არის საერთაშორისო დონის საძიებო სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს დაინტერესებულ პირებს მიიღონ სხვადასხვა ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის შესახებ ინფორმაცია. ამჟამად მათი მონაცემები 200 ქვეყნის 12 358 უნივერსიტეტსა და კოლეჯს აერთიანებს.

UniRank-ის მიერ განხილული უნივერსიტეტები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარკვეულ მოთხოვნებს, უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია, რომ მსგავსი დაწესებულებები აკრედიტირებული იყოს და სთავაზობდეს სტუდენტს მინიმუმ ოთხწლიან საბაკალავრო პროგრამას, რასაც ერთვის სამაგისტრო პროგრამებიც, აუცილებელია რომ სწავლება მიმდინარეობდეს პირისპირ და არა ონლაინფრომატით. თითოეული უნივერსიტეტის პროფილი გვერდზე შენახულია და მისი განახლება უნივერსიტეტების თხოვნის შემთხევვაში უფასოა.

აღნიშნული გაერთიანება  უმაღლესი საგანმანათებლო დაწესებულებების რეიტინგის შედგენისას ხელმძღვანელობს მათი ოფიციალური ვებგვერდებით, ,,ჩვენ მიერ დადგენილი რეიტინგი არ უნდა ჩათვალოთ ერთადერთ კრიტერიუმად თქვენთვის სასურველი უნივერსიტეტის შერჩევისას,”- ნათქვამია მათ ოფიციალურ საიტზე, თუმცა, გარვეულწილად აქვს მნიშვნელობა ამ კუთხით შეფასებასაც. ,,უნივერსიტეტების რანკირება ხდება 5 მიუკერძოებელ და დამოუკიდებელ  ალგორითმზე დაყრდნობით, 4 სხვადასხვა ვებდაზვერვის წყაროებიდან, ესენია: Moz Domain Authority, Alexa Global Rank, SimilarWeb Global Rank, Majestic Referring Domains, Majestic Trust Flow.“

რაც შეეხება, საქართველოს საუკეთესო უნივერსიტეტების სიას, ის ასე გამოიყურება:

 1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 2. ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 3. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ,,გორგასალი“.
 4. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.
 5. კავკასიის უნივერსიტეტი.
 6. საქართველოს უნივერსიტეტი.
 7. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსიტუტი (GIPA).
 8. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი.
 9. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 10. თავისუფალი უნივერსიტეტი.

 

მასალა მოამზადა: თამარ დევდარიანმა

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი – ,,დოქტრინა”

 

 

სრულად ნახვა
განათლებასაქართველო

თბილისში სპორტული ბიბლიოთეკა გაიხსნა – ინტერვიუ გიორგი კეკელიძესთან

7მარტს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დავით ყიფიანის სახელობის სპორტული ბიბლიოთეკა გაიხსნა. ამის შესახებ ,,დოქტრინა“ ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს გიორგი კეკელიძეს გაესაუბრა, გთავაზობთ ინტერვიუს:

 

-გიორგი,უპირველეს ყოვლისა, საინტერესოა, როგორ გაჩნდა თბილისში სპორტული ბიბლიოთეკის გახსნის იდეა?

-პროექტის იდეა ჩვენს რეალობაში მისი საჭიროებიდან გამომდინარე გაჩნდა. ქართული სპორტი ჩვენი იდენტობის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ამ სფეროზე ფანტასტიკური წიგნებია დაწერილი და საინტერესო ჟურნალ-გაზეთებიც გამოსულა. ჩვენ დავუკავშრდით ფედერაციებს და ოლიმპიურ კომიტეტს, რომლებიც მნიშვნელოვანი გამოცმებით გვამარაგებენ. აღნიშნული ბიბლიოთეკა დავით ყიფიანის სახელობის იქნება.

-რას გვეტყვით ადგილზე წარმოდგენილი ლიტერატურის შესახებ?

-ეს არის მხატვრული ლიტერატურა სპორტის შესახებ, იქნება ეს ინფორმაციული თუ კვლევითი. ასევე, წარმოდგენილია სხვადასხვა ენციკლოპედია და ჟურნალ-გაზეთი. რაც მთავარია კეთდება ელექტრონული ბაზაც, სადაც დაინტერესებულ პირებს ყველა სპორტსმენზე შეეძლებათ შესაბამისი ინფორმაციის მოძიება.

ბიბლიოთეკა ეროვნული ბიბლიოთეკის ნაწილია. ჩვენ არ გვაქვს ასაკობრივი შეზღუდვა, თუმცა ლიტერატურას ადგილზე უნდა გაეცნოთ. აქ მოსულ მკითხველს ჩვენი თანამშრომელი- ლიკა ბაქრაძე მოემსახურება.

-ქართველებს ბევრი თვალსაჩინო სპორტსმენი გვყოლია,  თუმცა ბიბლიოთეკას სახელწოდება სწორედ დიმიტრი ყიფიანის საპატივცემულოდ დაერქვა, გვესაუბრეთ მის შესახებ.

-დავით ყიფიანი უმნიშვნელოვანესი ქართველი ფეხბურთელია, რომელიც გამოირჩეოდა დახვეწილი და გააზრებული თამაშის მანერით. რაც, მთავარია ის მოედნის მიღმა გამოირჩეოდა საკუთარი ინტელექტითა და წიგნიერებით, ამიტომაც გადაწყვეტილების მიღება არ გაგვჭირვებია.

-თქვენი ხელშეწყობით საქართველოს მრავალ რეგიონში აშენდა ბიბლიოთეკები, ხომ არ იგეგმება, რომ მომავალში მსგავსი ბიბლიოთეკები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეშიც აშენდეს?

-დიახ, პროექტ ,,ეკვილიბრიუმის“ ფარგლებში ვაპირებთ ყველა სოფელში გავხსნათ ბიბლიოთეკა. ამაში თქვენი დამხარების იმედიც გავქვს. მოძრაობა ეკვილიბრიუმის ფარგლებში, ჩვენ უკვე 700 სოფელში ჩავიტანეთ კომპიუტერები, ან წიგნები, ზოგ შემთხვევაში, განვაახლეთ ისინი. ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, რადგან დღეს ასეთი კარგი გაგებით, აგრესიული საგანმანათლებლო პოლიტიკაა აუცილებელი. წიგნის ჩატანა არ გულისხმობს მის დატოვებას და უკან გამობრუნებას. ჩვენ ვცდილობთ, იქ შევქმნათ საინფორმაციო ელექტრონული ბაზები, სადისკუისო სივრცე, სასწავლო ცენტრი. ,,ეკვილიბრიუმის“ მეორე ნაწილი არის საზღვარგარეთ ქართული ლიტერატურული კუთხეების და წიგნების კუთხეების გახსნა. ესეც ძალიან გვჭირდება და სულ მალე იგეგმება რომსა და მილანში ასეთი ტიპის ბიბლიოთეკების გახსნა. ძირითადად, ეს ხდება სამრევლო სკოლებში, საელჩოებში, ან ადგილობრივ ბიბლიოთეკებში.

 

მასალა მოამზადა: თამარ დევდარიანმა

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი – ,,დოქტრინა”

 

 

 

 

სრულად ნახვა
განათლებასაქართველო

ბიბლიოთეკა ღია ცის ქვეშ – თბილისის ქუჩებში ელექტრონული ბიბლიოთეკების განთავსება დაიწყო

 ელექტრონულ წიგნებზე მოთხოვნა ნელ-ნელა იზრდება, საუბრობენ იმაზეც, რომ მალე ბეჭდური წიგნები ისეთივე იშვიათობა გახდება, როგორც, მაგალითად, შუმერული თიხის ფირფიტები და ეგვიპტური გრაგნილები. ბევრის თქმით, მოუხერხებელია მძიმე წიგნების ტარება, თანაც, როგორც წესი, დაბეჭდილი წიგნები გაცილებით ძვირია. ელექტრონული წიგნების უპირატესობებზე საუბრისას, უპირველეს ყოვლისა, აღნიშნავენ კომპაქტურობას, განათებას (სიბნელეში წასაკითხად), აგრეთვე, დიდ მეხსიერებას, რაც შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ ასობით წიგნი მოვათავსოთ ერთ სივრცეში. აღსანიშნავია ისიც, რომ უამრავი ხე იჭრება ქაღალდის დასამზადებლად, ელექტრონული წიგნები კი შეამცირებს მათს რიცხვს, ეს კი ერთ-ერთი წინაპირობაა ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებისა.

,,ქალაქი-ბიბლიოთეკა“ – თბილისის ქუჩებში ელექტრონული ბიბლიოთეკების მოწყობა დაიწყო. როგორც ცნობილია, 50 ქუჩაზე, მუზეუმებთან, მეტროპოლიტენსა და სკვერებში ელექტრონული ბიბლიოთეკების განთავსება აპრილისთვის დასრულდება. თბილისის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელმა, ნუცა აბაშიძემ, „დოქტრინასთან“ საუბრისას განაცხადა, რომ 50 მწერლის სახელობის ქუჩაზე მათი ნაწარმოებების ელექტრონული ბიბლიოთეკები უკვე დამონტაჟდა. პროექტს ახორციელებს ელექტრონული წიგნების სახლი „საბა“, თბილისის მერია და პრეზიდენტის ფონდი. აღნიშნული სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტი ხელს უწყობს საზოგადოების წიგნიერების დონის ამაღლებასა და კითხვის, როგორც ტექსტთან ურთიერთობის ხელოვნების, პოპულარიზაციას.

როგორ შეძლებთ წიგნების ჩამოტვირთვას? – ქუჩაში განთავსებული ელექტრონული ბიბლიოთეკის დაფებზე გამოსახულია QR კოდი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია  წიგნების ჩატვირთვა ელექტრონულ მოწყობილობაში (კონსტრუქციაზე გამოსახულია  ნაწარმოებების ჩამონათვალი). მთავარია, იყოთ Saba Reader-ის მომხმარებელი, აღნიშნული აპლიკაციის საშუალებით წაიკითხავთ წიგნებს ინტერნეტის გარეშე Mac,  Windows,  Android და iOS სისტემების საშუალებით.

გამოხმაურება არაერთგვაროვანია, თუმცა უმეტესობა ინიციატივას დადებითად აფასებს.

„სასიამოვნო და საინტერესო წამოწყებაა ნამდვილად, უბრალოდ, ჩემი აზრით, ბევრი არ გამოიყენებს, რადგან ისეთი ნაწარმოებებია, რომლებიც უმეტესობამ უკვე იცის და ხელმისაწვდომია. კარგი იქნება თუ უცხო წიგნებიც დაემატება,” –  აღნიშნავს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი –  ქრისტინა სურგულაძე.

როგორც ცნობილია, ელექტრონული ბიბლიოთეკები სულ 300-მდე ადგილას განთავსდება. აღსანიშნავია, რომ წიგნები სრულიად უფასო იქნება საზოგადოებისთვის.

 

მასალა მოამზადა: ნინი მშვენიერიძემ

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი – ,,დოქტრინა”

 

 

სრულად ნახვა
ასტრონომია - კოსმოსიგანათლებასაქართველო

ქართველ მოსწავლეთა გუნდი „ნასაში“ გაემგზავრება

ინოვაციის კონკურსში გამარჯვებული გუნდი ,,ნასაში“, აშშ–ში,  გაემგზავრება და კოსმოსური ცენტრის უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამაში მიიღებს მონაწილეობას.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, დამოუკიდებელ ექსპერტთა კომისიამ  უფროსკლასელებისაგან შემდგარი  სამი საუკეთესო გუნდი გამოავლინა, რომლებმაც წარმოადგინეს პროექტები ინოვაციების, ახალი ტექნოლოგიებისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სფეროში.   მეორე და მესამე ადგილზე გასულ გუნდებს  პრიზები გადაეცათ, ხოლო პირველ ადგილზე გასული გუნდი, 2017 წელს გაემგზავრება ნასაში, აშშ–ში, და მონაწილეობას მიიღებს კოსმოსური ცენტრის უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამაში.

ინოვაციის კონკურსის მიზანია ახალგაზრდებში ინოვაციებისა და ახალი ტექნოლოგიების შექმნის წახალისება.  კონკურსი მესამე წელია ხორციელდება ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ აშშ-ის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. კონკურსის მხარდამჭერია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. კონკურსის ერთ-ერთი მიზანია გამარჯვებულების დაკავშირება წარმატებულ მეცნიერებთან და კერძო სექტორთან, ცოდნის და გამოცდილების გაზიარების მიზნით. 2016 – 2017 წლის კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 67 სკოლის 85 გუნდმა. ფინალში გავიდა 13 გუნდი, რომელთაგან გამოვლინდება 3 გამარჯვებული გუნდი.

ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსი საქართველოში უკვე ორჯერ, 2014-15 და 2015-16 წლებში განხორციელდა და მასში მონაწილეობა მიიღო 153-მა გუნდმა საქართველოს ცხრა რეგიონიდან. წინა კონკურსებში გამარჯვებულმა გუნდებმა „მულტიკლიმატიზატორი“ და „სოლარი“ მონაწილეობა მიიღეს, აშშ-ში, კონრადის ფონდის ინოვაციების სამიტში, ,,ნასას“ კენედის ცენტრში, ფლორიდაში.

 

წყარო: Mes.gov.ge

მასალა მოამზადა: თამარ ტაბატაძემ

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი – ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
განათლება

სკოლაში სწავლის შედეგი   

ბავშვის აღზრდის ცალკეული ასპექტები გაზომვას ნაკლებად ექვემდებარება. მაგრამ მისი სკოლაში სწავლის შედეგების შეფასება სავსებით შესაძლებელია. მშობლების უმეტესობა ეთანხმება იმ აზრს, რომ ბავშვის ფორმირებას საფუძვლად განათლება უდევს. ამიტომ აზრი აქვს კვლევის დაწყებას სასკოლო მონაცემებზე დაყრდნობით.

თითქმის ყველა მშობელი დარწმუნებულია, რომ თავისი შვილის წარმატება ცხოვრებაში სწორად არჩეულ სკოლაზეა დამოკიდებული. სკოლაში უნდა იყოს სწავლების შესაბამისი დონე, ფაკულტეტური კურსების კარგი არჩევანი, კეთილგანწყობილი ატმოსფერო და უსაფრთხოება.

ჩიკაგოში სახელმწიფო სკოლებს შორის არჩევის უფლება დიდი ხანია არსებობს. ეს მაგალითი საინტერესოა არა მარტო მონაცემების სიმრავლით, არამედ იმითაც, რომ თავისი მასშტაბით ჩიკაგოს სასკოლო სისტემა მხოლოდ ნიუ–იორკისა და ლოს–ანჯელესის სკოლების სისტემას ჩამოუვარდება და სხვადასხვა სპეციალობისა და სწავლების მეთოდების ფართო არჩვანის საშუალებებს იძლევა. შესაბამისად, მსურველების რაოდენობა ძალიან დიდია, და უმეტესობა ცდილობს, იმ სკოლაში გადავიდეს, რომელიც სახლთან ახლოსაა. ბუნებრივია, მშობლები ისეთ სკოლას ამოირჩევენ, რომელიც სწავლების მაღალი დონითა და ტესტების კარგი შედეგებით არის ცნობილი. შესაბამისად, ყველა მსურველის დაკმაყოფილება შეუძლებელი ხდება.

სასკოლო განათლება მოზარდისთვის უმნიშვნელოვანესია და მართლაც იმ საფუძველს უყრის მათ განათლებას, რაც მომავალში მათი წარმატების საწინდარი გახდება.

 

წყარო: Harvard Business Review

მასალა მოამზადა: ლაშა ჯინჭარაძემ

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი – ,,დოქტრინა”

სრულად ნახვა
1 23 24 25 26 27
Page 25 of 27