close

19/02/2023

კვლევები

მეცნიერები – წყლის სათანადო რაოდენობით მიღება ადამიანის ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს  

შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის კვლევის თანახმად, საკმარისი წყლის მიღება დაკავშირებულია ქრონიკული დაავადებების განვითარების, ნაადრევი სიკვდილის ან ბიოლოგიური დაბერების მნიშვნელოვნად დაბალ რისკთან. „კვლევის შედეგები იძლევა იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ სათანადო
სრულად ნახვა