close

06/07/2022

614A52B1-9F4C-45D3-ADF7-24C6FD4BAAC7
ვლევები

უძველესი „მკვლელი“, რომელიც ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტული სწრაფად ხდება

ახალი კვლევის თანახმად, ბაქტერია, რომელიც მუცლის ტიფს იწვევს, მედიკამენტისადმი წინააღმდეგობას ზრდის და სწრაფად ანაცვლებს შტამებს, რომლებიც რეზისტენტულები არ არიან. ამჟამად ანტიბიოტიკები ერთადერთი საშუალებაა ტიფის ეფექტური მკურნალობისთვის, რომელიც გამოწვეულია ბაქტერია Salmonella
სრულად ნახვა