close

02/06/2022

E7450712-5F6B-4D8A-A7E7-BAF61BC4E222
აქართველო

საქართველო WEF-ის მსოფლიო ტურიზმის რეიტინგის საუკეთესო 50-ეულში პირველად მოხვდა

მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა (WEF) ანგარიში სახელწოდებით „მოგზაურობისა და ტურიზმის განვითარების ინდექსი 2021“ (Travel & Tourism Development Index 2021) გამოაქვეყნა. რეიტინგში სხვადასხვა ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების ტემპებია შეფასებული. საქართველო რეიტინგში მსოფლიო საუკეთესო
სრულად ნახვა