close
ეს საინტერესოა

3 რამ, რაც ქრონიკული გადაღლილობის სინდომის მოხსნაში დაგეხმარებათ

თუ COVID-19-ის მსოფ­ლიო პან­დე­მი­ამ­დე გა­დატ­ვირ­თუ­ლი რე­ჟი­მის­გან იმ­დე­ნად ვიღ­ლე­ბო­დით, რომ დას­ვე­ნე­ბის დღე­ებ­ში ძა­ლე­ბის აღ­დგე­ნას ვერ ვას­წრებ­დით, ახლა სხვა რე­ა­ლო­ბის წი­ნა­შე აღ­მოვ­ჩნდით.

რო­გორც გა­დატ­ვირ­თუ­ლი რე­ჟი­მი, უძი­ლო­ბა, მუდ­მი­ვი ფი­ზი­კუ­რი და გო­ნებ­რი­ვი დატ­ვირ­თვა იწ­ვევს ქრო­ნი­კუ­ლი გა­დაღ­ლი­ლო­ბის სინ­დრომს, ისე შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს ინერ­ტუ­ლო­ბა­მაც, როცა ენერ­გი­ას ვერ ვხარ­ჯავთ და ძი­რი­თა­დად, მო­დუ­ნე­ბუ­ლე­ბი ვართ. ამას­თან, შე­ზღუდ­ვე­ბის ეტა­პობ­რი­ვად მოხ­სნას­თან ერ­თად, ჩვე­ულ რე­ჟიმს ვუბ­რუნ­დე­ბით, თუმ­ცა რამ­დე­ნად შრო­მი­სუ­ნა­რი­ა­ნე­ბი ვიქ­ნე­ბით, როცა თავს მუდ­მი­ვად ინ­ტერ­ტუ­ლად ვგრძნობთ?

ქრო­ნი­კუ­ლი გა­დაღ­ლი­ლო­ბის სინ­დრო­მი იმა­ზე დიდ ზე­გავ­ლე­ნას ახ­დენს ცხოვ­რე­ბის ხა­რისხზე, ვიდ­რე წარ­მოგ­ვიდ­გე­ნია. გვი­კარ­გავს სი­ახ­ლის მი­მართ სწრაფ­ვის ხა­ლისს, მო­ტი­ვა­ცი­ას, ნა­ყო­ფი­ე­რად

ვიშ­რო­მოთ, გა­ვერ­თოთ და თვით­გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე ვიზ­რუ­ნოთ.

აღ­ნიშ­ნუ­ლი სინ­დრო­მის მო­სახ­სნე­ლად შეგ­ვიძ­ლია, შე­ვას­რუ­ლოთ რამ­დე­ნი­მე მარ­ტი­ვი რე­კო­მენ­და­ცია და მა­ლე­ვე აღ­მო­ვა­ჩენთ, რო­გორ გა­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბა ცხოვ­რე­ბის ხა­რის­ხი:

ჯან­სა­ღად კვე­ბა და მეტი წყა­ლი

ჯან­სა­ღი და და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი კვე­ბა ენერ­გი­ის წყა­როა. როცა საკ­მა­რის ვი­ტა­მი­ნებ­სა და მი­ნე­რა­ლებს იღებ, ორ­გა­ნიზ­მი მწყობ­რში დგე­ბა.ახა­ლი ხილი და ბოსტნე­უ­ლი, მარ­ცვლე­უ­ლი, ოკე­ა­ნის თევ­ზი – ეს იმ პრო­დუქ­ტე­ბის არას­რუ­ლი ჩა­მო­ნათ­ვა­ლია, რო­მე­ლიც ჯან­სა­ღი კვე­ბის ნა­წი­ლი უნდა იყოს. ამას­თან, წყა­ლი ორ­გა­ნიზმს მე­ტა­ბო­ლიზ­მში ეხ­მა­რე­ბა და ენერ­გი­ით გვავ­სებს.

ძი­ლის სა­ა­თე­ბის გან­სა­ზღვრა და დღის რუ­ტი­ნის შედ­გე­ნა

თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ი­სას ბევ­რი ჩვენ­გა­ნი დი­ლის ძილს იმ­დე­ნად მი­ეჩ­ვია, რომ დღის 06:00-07:00 სა­ათ­ზე და­წყე­ბა ვე­ღარ წარ­მო­უდ­გე­ნია. თუმ­ცა 12:00-13:00 სა­ა­თამ­დე ძილი თუ რუ­ტი­ნად გვექ­ცა, დიდი შან­სია, გა­დაღ­ლი­ლო­ბის სინ­დრო­მის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას შე­ვუ­წყოთ ხელი. ბევ­რი ჩვენ­გა­ნი შუა დღეს გაღ­ვი­ძე­ბი­სას თავს ენერ­გი­უ­ლად სუ­ლაც არ გრძნობს, აწუ­ხებს თავ­ბრუს­ხვე­ვა და სხე­უ­ლი ისევ ლო­გინ­ში დაბ­რუ­ნე­ბას “სთხოვს”, თუმ­ცა ძი­ლის მო­სა­წეს­რი­გებ­ლად შეგ­ვიძ­ლია, რა­მე­ნი­მე გზას მივ­მარ­თოთ:

  • მე­დი­ტა­ცია და იოგა – მა­თით შეგ­ვიძ­ლია, სახ­ლშიც დავ­კავ­დეთ, ამის­თვის უამ­რა­ვი სა­სარ­გებ­ლო აპ­ლი­კა­ცია არ­სე­ბობს.
  • შე­ვი­ძი­ნოთ კომ­ფორ­ტუ­ლი მატ­რა­სი, ბა­ლი­ში, სა­ბა­ნი და სა­ღა­მუ­რი, რო­მე­ლიც ნა­ტუ­რა­ლუ­რი მა­სა­ლის­გან იქ­ნე­ბა დამ­ზა­დე­ბუ­ლი – რაც უფრო კომ­ფორ­ტუ­ლად გრძნობ თავს, მეტი შე­საძ­ლებ­ლო­ბაა, მშვი­დად გე­ძი­ნოს.
  • და­ძი­ნე­ბამ­დე არ გა­და­ვათ­ვა­ლი­ე­როთ სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბი.
  • ყო­ველ­დღი­უ­რად, ერ­თსა და იმა­ვე დროს და­ვი­ძი­ნოთ და გა­ვიღ­ვი­ძოთ.

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტინა”

გაზიარება:
fb-share-icon0

მასალის გამოყენების პირობები

კომენტარი

Leave a Response